fbpx

Bussum – Brinklaan 109*

Brinklaan 109*

Bussum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
406m²
In units vanaf:
29m²
€ 295,00
per maand excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Wij bieden te huur aan kantoorkamers vanaf ca. 29 m² t/m 83m² (v.v.o.), inclusief een aandeel in de algemene ruimte waarbij flexibele voorwaarden m.b.t. de huurtermijnen bespreekbaar zijn.

In dit voormalige pand van Jan des Bouvrie zijn reeds verschillende zakelijke dienstverleners gevestigd. Het pand bevindt zich op de kruising van de Kerkstraat en de Brinklaan in het hart van Bussum. Het prachtig gerenoveerde restaurant met vergaderfaciliteiten Belami ligt direkt tegenover dit kantoorpand.

De kantoorruimtes zijn recentelijk gemoderniseerd en zijn o.a. voorzien van nieuwe vloerbedekking en geverfde muren. Tevens beschikt het pand over een zeer representatieve entree en een fraai trappenhuis.

OPPERVLAKTE
De volgende ruimtes zijn beschikbaar, waarbij de oppervlakte inclusief een aandeel is in de algemene ruimte.

Kantoor-kamer
1 45,3 19 64 Beschikbaar
2 43,5 19 64 Verhuurd
3 27,3 11,5 39 Verhuurd
4 20,7 8,7 29 Beschikbaar
5 28 11,8 40 Verhuurd
6+7 58,4 24,5 83 Verhuurd
8 34 14,3 48 Beschikbaar
9 27,2 11,4 39 Verhuurd

AANVANGSHUURPRIJS
• Kamer 1: € 695,-- per maand, exclusief servicekosten en BTW;
• Kamer 4: € 295,-- per maand, exclusief servicekosten en BTW;
• Kamer 8: € 495,-- per maand, exclusief servicekosten en BTW.

PARKEREN
Er zijn voldoende betaalde parkeermogelijkheden direct voor de deur, op het aan overzijde gelegen parkeerterrein van Scapino en in de parkeergarage van de Nieuwe Brink.

OPLEVERINGSNIVEAU
Oplevering geschiedt in de huidige casco staat, inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
• toiletgroep (gemeenschappelijk);
• netwerkbekabeling;
• c.v met radiatoren (gemeenschappelijk);
• keuken (gemeenschappelijk);
• huidige vloerafwerking (nieuw tapijt);
• strakke wandafwerking;
• intercom.

BESTEMMING
De voor 'Gemengde doeleinden' aangewezen gronden zijn bestemd voor ‘kantoordoeleinden’.

PARKEREN
Er zijn voldoende betaalde parkeermogelijkheden direct voor de deur, op het aan overzijde gelegen parkeerterrein van Scapino en in de parkeergarage van de Nieuwe Brink

OPLEVERINGSNIVEAU
Oplevering geschiedt in de huidige casco staat, inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
• toiletgroep (gemeenschappelijk);
• netwerkbekabeling;
• c.v met radiatoren (gemeenschappelijk);
• keuken (gemeenschappelijk);
• huidige vloerafwerking (nieuw tapijt);
• strakke wandafwerking;
• airconditioning (kamer 2);
• intercom.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijsverplichting, inclusief de servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

HUURPERIODE
In overleg tussen partijen zijn kortere/langere termijnen bespreekbaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 6 maanden.

SERVICEKOSTEN
Huurder betaalt een voorschotbedrag voor de levering van gas, water en elektra ter grootte van:
• Kamer 1: € 90,-- per maand, exclusief BTW;
• Kamer 4: € 55,-- per maand, exclusief BTW;
• Kamer 8: € 75,-- per maand, exclusief BTW.

Afrekening vindt plaats op basis van nacalculatie. Tevens zal huurder zelf zorgdragen voor de levering van communicatieve diensten.

Op voorhand zal er eenmalig € 250,-- exclusief BTW in rekening worden gebracht t.b.v. het aanbrengen van de naamsaanduiding en aanpassen bewegwijzering in het pand.

AANVAARDING
Nu beschikbaar.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ februari 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Contactpersoon

Isabelle Smink

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum