fbpx

Bussum – Brinklaan 109C

Brinklaan 109C

Bussum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
98m²
In units vanaf:
98m²
€ 1.995,00
per maand excl. BTW
nieuw

Omschrijving

Volledig gerenoveerde kantoor-/winkelruimte met goede parkeermogelijkheid voor het pand.

Op een levendige, goed bezochte locatie aan de Brinklaan en tegenover restaurant Belami bieden wij te huur aan een GERENOVEERDE representatieve (winkel-)/kantoorruimte, met een oppervlakte van totaal ca. 98 m².
De gehele ruimte is recent volledig gerenoveerd en v.v. een hoog afwerkingsniveau, o.a. nieuwe PVC-vloer, opnieuw gestucte en gesauste wanden/plafonds, nieuwe pantry met vaatwasser en koelkast, vernieuwde toilet.

OPPERVLAKTE
• Verkoopoppervlak/kantoorruimte met toilet en keuken ca. 60 m²;
• Spreekruimte/kantoor ca. 38 m²
• Patio ca. 15 m²
• Kelder, bruikbaar als opslag of archiefruimte

Deze ruimte heeft een frontbreedte van ongeveer 4,30 m.

PARKEREN
Er zijn voldoende betaalde parkeermogelijkheden direct voor de deur, op het aan overzijde gelegen parkeerterrein van Scapino en in de parkeergarage van de Nieuwe Brink.

OPLEVERINGSNIVEAU
Oplevering geschiedt in de huidige casco staat, inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
• Airconditioning 2x (koelen en verwarmen);
• PVC-vloer (nieuw);
• Gestucte wand/plafondafwerking;
• Toilet (nieuw);
• Keuken v.v. koelkast en vaatwasser (nieuw);
• verlichting (opbouw en inbouw)*;

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt gedurende het eerste jaar op maandbasis € 1.995,- excl. BTW en servicekosten.

SERVICEKOSTEN
Huurder is een voorschotbedrag op de servicekosten verschuldigd van € 50,-- per maand, exclusief BTW t.b.v. de levering van het waterverbruik, het elektraverbruik (+ vervangen lampen) van alleen de luifelverlichting en het algemeen dagelijks onderhoud voor zover dit voor rekening van de huurder komt. Verdeling gaat op basis van het aantal m². Nacalculatie van het waterverbruik geschiedt jaarlijks via een tussenmeter. Huurder zal zelf zorg dragen voor de levering van elektra en communicatieve diensten.

BESTEMMING
De voor 'Gemengde doeleinden' aangewezen gronden zijn bestemd voor ‘kantoordoeleinden’.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijsverplichting, inclusief de servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

HUURPERIODE
In overleg tussen partijen overeen te komen, bij voorkeur langere termijn.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg, kan snel.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ februari 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Contactpersoon

Isabelle Smink

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum