fbpx

Hilversum – 1e Oosterstraat 2

1e Oosterstraat 2

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
181m²
In units vanaf:
181m²
€ 135,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
ingetrokken

Omschrijving

Te huur aangeboden Turn-Key kantoorruimte op de begane grond, ter grootte van ca. 181 m² v.v.o., onderdeel uitmakend van een karakteristieke (in 1877 gebouwd) vrijstaande woon-/werk villa aan de Havenstraat.

Het object is gunstig gelegen, op de hoek van de 1e Oosterstraat/Havenstraat en nabij de winkelkern van Hilversum. Aan de Havenstraat is een diversiteit van winkels, waar zowel food als non-food branches vertegenwoordigd zijn.
De Havenstraat is één van de toegangsroutes naar het centrum van Hilversum.

De kantoorruimte is uitstekend bereikbaar en heeft voor de deur twee eigen parkeerplaatsen, tevens zijn er voldoende (betaald) parkeermogelijkheden in de nabijheid.

Enkele belangrijke kenmerken van dit pand zijn: Turn-Key, de multifunctionaliteit, uitstekende daglichttoetreding, goede toegankelijkheid en een ruimtelijk gevoel. Uitstekend te gebruiken voor bedrijven in de creatieve sector, media bedrijven en/of reclamebureau’s.

OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte bedraagt circa 181 m² v.v.o..

PARKEERGELEGENHEID
2 eigen parkeerplaatsen voor de deur en tevens is er voldoende (betaald) parkeergelegenheid aan de Havenstraat en 1e Oosterstraat.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 135,-- per m²/per jaar, exclusief BTW. Kosten voor gebruik per eigen parkeerplaats bedraagt € 75,-- per maand exclusief BTW.

BESTEMMING
Conform het vigerende bestemmingsplan "Bosdrift", vastgesteld op 15 mei 2013, betreft de enkelbestemming "gemengd - 1". Volgens deze bestemming zijn toegestaan de navolgende vormen van gebruik:
- kantoren;
- detailhandel;
- horeca behorende tot ten hoogste categorie A en B van de regels, opgenomen in "staat van Horeca-activiteiten".

SERVICEKOSTEN
Het voorschotbedrag op de servicekosten bedragen € 100,- per maand, excl. BTW, op basis van nacalculatie. Het dienstenpakket bestaat o.a. uit:
• de levering van gas, elektra en water;
• schoonmaak algemene ruimte;
• glasbewassing (buitenzijde);
• vuilafvoer;
• glasverzekering;
• administratiekosten ad. 5%.

OPLEVERINGSNIVEAU
De winkelruimte is recent verbouwd en zal onder meer worden opgeleverd met de navolgende voorzieningen:
- huidige vloerbedekking*;
- glasvezelaansluiting;
- gestucte wanden en plafonds met in-/opbouwspots*;
- toilet en pantryvoorziening (v.v. koelkast en vaatwasser)*;
- verwarming*;
- pantserglas aan de voorzijde*;
- eigen meters.

Tevens worden de volgende voorzieningen door de huidige huurder TER OVERNAME aangeboden:
- geluiddempende materialen, waaronder akoestieke panelen*;
- hanglampen*;
- compleet ingerichte bioscoopruimte met airconditioning, geïsoleerde wanden
en plafond*;
- beveiligings-rolluiken*;
- alarminstallatie (klasse AA)*.

Ten aanzien van de met * aangegeven zaken, aanvaardt verhuurder geen aansprakelijkheid ten aanzien van de werking van voormelde zaken en installaties. Naast de kosten voor onderhoud en herstel, komen ook de kosten voor vervanging voor rekening van huurder.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

HUURPERIODE
5 jaar met 5 optiejaren, waarbij in overleg tussen partijen afwijkende termijnen bespreekbaar zijn.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ februari 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Contactpersoon

Toine Born
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum