fbpx

Hilversum – Arendstraat 11-35

Arendstraat 11-35

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
1.107m²
€ 110,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Rotor Media, kantoren voor de creatieve sector. Het uit de begin jaren vijftig daterende farieksgebouw van de pillenfabrikant Roter, is getransformeerd tot een modern Hilversums kantorencomplex voor de creatieve sector. Het gebouw heeft hierbij de naam gekregen "Rotor Media".

In het ‘Rotor Media’ zijn diverse creatieve bedrijven en ondernemingen gehuisvest, waaronder: La Place (hoofdkantoor met bedrijfsrestaurant), Quadia, Smart I.M., en TRAV Media en Born4Jobs.

In het complex voor de multimedia zijn de navolgende kantoren nochtans beschikbaar:

Bouwlaag Huisnr. Metrage(v.v.o.)
Begane grond 11 397 m²
Verdieping 1. 35 710 m²

Deelverhuur behoort tot de mogelijkheden.

Bovenstaande oppervlakten zijn met zorg berekend, waarbij verhuurder niet beschikt over een NEN 2580 (meet)rapport.

BEREIKBAARHEID
Het complex is per auto niet alleen goed aan te rijden vanuit het centrum, maar ook van en naar de rijksweg A27 (Utrecht-Lelystad) en de rijksweg A1 (Amsterdam-Amersfoort). Vanaf het centraal treinstation van Hilversum rijden er meerdere buslijnen (108 en 109) in de richting van de Arendstraat.

Met het afronden van het provinciale besluit rond de aanleg van de HOV-lijn (een busverbinding voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer), komt ter hoogte van de Mussenstraat een eerste en enige halte met een rechtstreekse aansluiting op het treinstation Hilversum-centraal station.

PARKEREN
De huidige parkeercapaciteit behorende tot het Rotor Media complex bedraagt totaal ca. 255 parkeerplaatsen waarvan op basis van een parkeernorm van ca. 1 parkeerplaats per 35 m2 kantoorruimte het parkeren kan worden toebedeeld.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gebouw kent een zeer compleet voorzieningenniveau, waarbij gebruik is gemaakt van hoogwaardige materialen en installaties, ondermeer bestaande uit:
• representatieve hoofdentree;
• systeemplafonds met HR verlichtingsarmaturen;
• toiletgroepen, waarbij de kranen zijn voorzien van censoren;
• kabelgoten v.v. een basis E-installatie;
• luchtbehandelingssysteem met koelcapaciteit, enkele units zijn voorzien van airconditioning;
• brandmeldinstallatie;
• geoutilleerde bedrijfskeuken (La Place) met een buitenterras;
• brandcompartimentering, 60 min brandwerendheid;
• buitenzonwering;
• aluminium kozijnen voorzien van draai-/kiepramen met op de parterre gelaagd veiligheidsglas;
• diverse atriums;
• elektronisch bedienbare hekwerken;
• glasvezel dataverbindingslijnen.

HUURPRIJS
De aanvangshuurprijs in het Rotor Media gebouw voor nr. 11 bedraagt: EUR 125,- exclusief BTW per m2 op jaarbasis. (Turn-key)

De aanvangshuurprijs in het Rotor Media gebouw voor nr. 35 bedraagt: EUR 110,- exclusief BTW per m2 op jaarbasis.

Voor het parkeren is een huurprijs verschuldigd van EUR 467,50 exclusief BTW per parkeerplaats op jaarbasis.

BTW belaste huurprijs
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

SERVICEKOSTEN
Vanwege de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten wordt aan de huurders van het complex (bij een meer reguliere kantoorfunctie) een voorschotbedrag aan servicekosten berekend van indicatief EUR 36,00 per m2 op jaarbasis exclusief BTW.

In de servicekosten zijn ondermeer begrepen:
• onderhoud gas cv-installatie;
• onderhoud buitenterrein, inclusief herstel bestrating;
• glasbewassing buitenzijde;
• bijdrage totale afvalverwerkingkosten;
• schoonmaakkosten algemene ruimten;
• gasverbruik ten behoeve van verwarming;
• de levering van gas, water en elektra en het bijbehorende vastrecht ter zake van de individuele ruimte, alsmede een pro rata aandeel in de algemene ruimte;
• videocamerabewaking;
• aanpassen brievenbussen, naams- en wegbewijzeringborden;
• 6% administratiekosten.

Nacalculatie van het voorschotbedrag geschiedt jaarlijks achteraf volgens de in de Algemene Bepalingen behorende tot de huurovereenkomst vermelde voorschriften.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Het hanteren van een afwijkende huurperiode is bespreekbaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van bijvoorbeeld 6 tot 12 maanden, welke opzegtermijn partijen in nader overleg zullen overeenkomen.

AANVAARDING
In overleg

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

ENERGIE BESPARINGEN
Het Rotor Media complex beschikt thans over een energielabel C.

Verhuurder is daarbij voornemens om in de toekomst additionele maatregelingen te treffen op het gebied van de duurzaamheid.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum