Hilversum – Arendstraat 17

Arendstraat 17

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
183m²
In units vanaf:
183m²
€ 1.950,00
per maand excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Het uit de jaren vijftig daterende fabrieksgebouw van pillenfabrikant ‘Roter’, is getransformeerd tot een modern Hilversums kantorencomplex voor de creatieve sector. Het gebouw heeft hierbij de naam gekregen "Rotor Media".

In het ‘Rotor Media’ zijn diverse creatieve bedrijven en ondernemingen gehuisvest (geweest), waaronder: BNN, Spil Games, La Place, Quadia, ShipitSmarter en Care to Change.

De beschikbare kantoorunit kent een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal circa 183 m². Het oppervlakt is met zorg berekend door het bouwtechnische bureau MRBA te Hilversum.

BEREIKBAARHEID
Het complex is per auto goed aan te rijden vanuit het centrum, maar ook van en naar de rijksweg A27 (Utrecht-Lelystad) en de rijksweg A1 (Amsterdam-Amersfoort). Vanaf het centraal treinstation van Hilversum rijden er meerdere buslijnen (108 en 109) in de richting van de Arendstraat.

Met het afronden van het provinciale besluit rond de aanleg van de HOV-lijn (een busverbinding voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer), komt ter hoogte van de Mussenstraat een eerste en enige halte met een rechtstreekse aansluiting op het treinstation Hilversum-centraal station.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het kantoor kent een zeer compleet voorzieningenniveau, waarbij gebruik is gemaakt van hoogwaardige materialen en installaties, onder meer bestaande uit:
• representatieve hoofdentree;
• systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
• toiletgroepen, waarbij de kranen voorzien zijn van sensoren;
• kabelgoten v.v. een basis E-installatie;
• luchtbehandelingssysteem;
• brandmeldinstallatie;
• brandcompartimentering, 60 min brandwerendheid;
• buitenzonwering;
• raamkozijnen voorzien van draai-/kiepramen met gelaagd veiligheidsglas;
• elektronisch bedienbaar hekwerk;
• glasvezel dataverbindingslijnen;
• toegangscontrole systeem (van het merk ‘Salto’) vanaf de hoofdentree tot het gehuurde;
• camerabeveiliging middels CCTV in de algemene ruimten en de buitenruimten.

De huidige huurder heeft aanvullende voorzieningen aangebracht waaronder de vloerafwerking, een alarminstallatie en camerabeveiliging en een airco-unit. Deze zaken kunnen ter overname worden aangeboden.

PARKEREN
Bij de ruimte kunnen totaal circa 3 parkeerplaatsen worden aangeboden, waarvan 1 gesitueerd direct nabij het hoofd gebouw en waarvan 2 te situeren op de parkeerstrook aan de Mussenstraat.

HUURPRIJS
De aanvangshuurprijs voor de kantoorruimte bedraagt: EUR 1.950,- exclusief BTW op maandbasis.

Voor het parkeren (maaiveld) is een huurprijs verschuldigd van EUR 467,50 exclusief BTW per parkeerplaats op jaarbasis.

SERVICEKOSTEN
Vanwege de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten wordt aan de huurders van het complex (bij een meer reguliere kantoorfunctie) een voorschotbedrag aan servicekosten berekend van indicatief EUR 36,00 per m² op jaarbasis exclusief BTW.

In de servicekosten zijn begrepen:
- onderhoud gas cv-installatie;
- onderhoud buitenterrein, inclusief herstel bestrating;
- glasbewassing buitenzijde;
- bijdrage totale afvalverwerkingskosten;
- schoonmaakkosten algemene ruimten (niet betreffende het openbare gedeelte van het bedrijfsrestaurant);
- de levering van gas, water en elektra en het bijbehorende vastrecht ter zake van de individuele ruime, alsmede een pro
rata aandeel in de algemene ruimte;
- videocamerabewaking;
- de kosten van onderhoud en gebruik van de gebouw gebonden installaties en voorzieningen, waaronder begrepen, maar
daartoe niet beperkt: de elektrische installatie (inclusief de zwakstroominstallatie), de liftinstallatie, de elektrisch
bedienbare toegangshekken; de aanwezige zonneschermen (screens), het toegangscontrole systeem (van het merk
Salto), de luchtbehandelingsinstallatie.
- aanpassen brievenbussen, naams- en wegbewijzeringborden;
- 6% administratiekosten.

BTW BELASTE HUURPRIJS
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van bijvoorbeeld 6 tot 12 maanden, welke opzegtermijn partijen in nader overleg zullen overeenkomen.

AANVAARDING
In overleg

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

ENERGIEPRESTATIE
De betreffende ruimte beschikt thans over een energielabel C.

BIJZONDERE BEPALINGEN
- Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de
overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in
het gehuurde te kunnen uitoefenen.
- Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding
aan te brengen aan het gehuurde.
- De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke
grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de
servicekosten.
- Met het aanstaande vertrek van La Place, zal ook een opvolgend exploitant gecontracteerd moeten gaan worden voor
de exploitatie van het bedrijfsrestaurant. Ter compensatie voor het gebruik van ruimte (m²) ten behoeve van het
bedrijfsrestaurant, behoudt verhuurder het recht voor om de (kale) huurprijs met 5% te verhogen, zulks afhankelijk van
te maken financiële en operationele afspraken met de nieuwe horeca-exploitant.

GUNNING
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.


DISCLAIMER
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum