fbpx

Hilversum – Bothalaan 2

Bothalaan 2

HILVERSUM
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
630 m2
In units vanaf:
630 m2
€ 995.000,00
kosten koper excl. BTW
verkocht

Omschrijving

Te koop aangeboden aan de Bothalaan 2 te Hilversum (630 m² v.v.o.) gelegen riante karakteristieke kantoorvilla met ca. 14 tot 16 parkeerplaatsen op eigen terrein op ruim perceel van ca. 1.545 m².

De kantoorvilla dateert oorspronkelijk uit begin 1900, waarbij de villa op latere datum is voorzien van een aanbouw t.b.v. diverse kantoren/studio's. Het geheel voorziet in een groot aantal kantoorkamers van verschillende oppervlakten, waarbij de aanbouw in gebruik was ten behoeve van zgn. “editsuites” met grote ontvangst-/wachtruimte, receptie met balie.

De kantoorvilla verkeert in een goede staat van onderhoud, voorzien van een vrij compleet opleveringsniveau, inclusief airconditioning in vrijwel alle vertrekken.

De ligging in de villawijk Trompenberg rondom het Raadhuis van Hilversum, het AKN gebouw, en direct nabij de ’s-Gravelandseweg is als zeer goed aan te merken. In de directe omgeving bevinden zich hoofdzakelijk soortgelijke kantoorvilla’s in gebruik bij zowel bedrijven in de zakelijke dienstverlening als in de media sector.
Direct nabij de kantoren/studio's van het mediapark, gunstig gelegen ten opzichte van uitvalswegen A27 (richting Almere-Utrecht) en de A1 (richting Amsterdam-Amersfoort) en centrum Hilversum. Het treinstation is op fiets-/loopafstand gelegen.

METRAGE
De kantoorvilla omvat ca. 630 m² b.v.o., welke als volgt is verdeeld:
• Kelder ca. 16 m²
• Parterre ca. 395 m²
• 1e verdieping ca. 115 m²
• 2e verdieping ca. 102 m²

INDELING
- Parterre
De hoofdentree bevindt zich aan de achterzijde alwaar een ruime entree/tochtportaal, ontvangstruimte met balie en receptie, diverse kantoorruimtes waaronder o.a. 8 ingericht als geluidsdichte studio's en een ruimte met spreekcel, toiletgroep met voorportaal met fonteintje, keuken met toegang naar de zijtuin. 2 ruime kantoorkamers met authentieke details in de oorspronkelijke villa. De oorspronkelijke villa is eveneens bereikbaar via de entree aan de zijgevel.

- 1e Verdieping
Overloop, toilet met fonteintje, 4 riante kantoorkamers.

- 2e Verdieping
Middels bordestrap bereikbaar. Zeer ruime etage met open kantoorruimte v.v. dakkapellen en dakramen, separaat kantoor.

PARKEREN
Circa 14 tot 16 parkeerplaatsen op eigen terrein, bereikbaar via eigen oprit, welke afsluitbaar is middels hefboominstallatie.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gebouw zal verkocht worden op basis van een levering “as is”, vrij van huur en gebruik, inclusief de navolgende voorzieningen:
• toiletgroepen;
• keuken v.v. inbouwapparatuur;
• huidige vloer-, wand- en plafondafwerking;
• deels enkel en deels dubbel glas;
• ontvangstbalie;
• verlichting (zowel inbouw als opbouw);
• grotendeels airconditioning (van verschillende bouwjaren);
• 2 x cv-installatie met radiatoren (Nefit HR50, april 2019)
• brandblussers/haspels;
• alarminstallatie;
• zonneschermen (deels);
• intercom.
Ten aanzien van de feitelijke staat van het verkochte object (waaronder mede begrepen de technische en milieukundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze overeenkomst "as is” tussen partijen is aangegaan. Dit houdt in dat koper het verkochte object op de transportdatum zal aanvaarden in de (feitelijke) staat waarin ze alsdan verkeert. De aanwezigheid van achterstallig onderhoud en/of gebreken zijn voor rekening en risico van koper en koper vrijwaart.

BOUWJAAR
1906 (beschermd Stadsgezicht)

BESTEMMINGSPLAN
Conform het vigerende bestemmingsplan “Noordwestelijk Villagebied” van de Gemeente Hilversum is het object bestemd voor kantoordoeleinden.

KADASTRAAL BEKEND
Gemeente Hilversum, sectie Q, nummers 313, groot 1.545 m².

ENERGIELABEL
Energielabel G.

LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen die voortvloeien uit de laatste titels van eigendomsverkrijging en (indien dat een andere akten is) uit de akte waaraan verkoper zijn bevoegdheid tot levering ontleent.

BODEM/ASBEST/ONDERGRONDSE TANK
Bij verkoper zijn geen bijzonderheden bekend t.a.v. de bodemgesteldheid en aanwezigheid van ondergrondse tank en asbesthoudende materialen (asbestinventarisatie aanwezig). Het risico t.a.v. eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging, alsmede de aanwezigheid van asbesthoudende materialen komt met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht voor rekening van koper met vrijwaring daarvan voor verkoper.

NOTARIS
De oplevering en aansluitend het transport bij het door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de koopovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt dan wel een waarborgsom te worden gestort in handen van de notaris gelijk aan 10% van de koopsom.

AANVAARDING
Oplevering van het object in overleg, kan snel,

KOSTEN KOPER
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en notariële transportkosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

KOOPOVEREENKOMST
Op basis van het standaardmodel koopovereenkomst voor bedrijfs-onroerend goed (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.


BIJZONDERE BEPALINGEN
Koper dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door koper beoogde bedrijfsvoering in het gekochte te kunnen uitoefenen.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd. De verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

BIJLAGEN (op aanvraag beschikbaar)
- Eigendomsbewijs;
- Kadastrale gegevens;
- Bestemmingsplan voorschriften;
- Tekeningen;
- Afschrift energiecertificaat.

VRAAGPRIJS
€ 995.000,- kosten koper.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum