fbpx

Hilversum – Brinkweg 7

Brinkweg 7

Hilversum
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
98 m2
In units vanaf:
98 m2
€ 1.395,00
per maand excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Een modern kantoor (annex winkelruimte), markant gelegen aan de centrumringweg van de Hilversumse binnenstad, nabij het Centraal Station, het druk bezochte winkelgebied en de inrit van de parkeergarage "Gooische Brink".

Hilversum
Hilversum, als mediastad, telt circa 91.200 inwoners en vervult een streekfunctie in het Gooi. De sterke regionale positie van Hilversum en het gunstige vestigingsklimaat, trekt veel ondernemers aan vanuit onder meer de retail, de dienstensector en de
audiovisuele industrie.

Het economische klimaat in Hilversum draagt bij aan een levendige binnenstad met onder meer een breed scala aan
winkelfiliaalbedrijven en speciaalzaken.

Vloeroppervlak
Het kantoor-/winkelpand kent een verhuur vloeroppervlak van totaal circa 98 m², naar huidige indeling bestaande uit een ontvangsthal met wachtruimte, een spreekkamer en een open kantoorvloer met pantry, toiletten en magazijn.

Het pand heeft een frontbreedte van maar liefst meer dan 11 m¹.

Van het kantoor is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar.

Parkeren
Het gebouw gelegen bij de inrit van de openbare parkeergarage "Gooische Brink". Ook aan de openbare weg zijn parkeervoorzieningen voorradig (betaald).

Opleveringsniveau
De kantoorruimte wordt, volgens het principe van 'as is, where is' aangeboden, derhalve inclusief onder
meer de navolgende zake en voorzieningen:
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- airco- en verwarmingsinstallatie;
- vloerafwerking;
- pantry en toiletten.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt op maandbasis EUR 1.395,- exclusief BTW.

Servicekosten
Ten behoeve van het individuele gas- en waterverbruik, met bijkomend vastrecht is een voorschotbedrag verschuldigd aan Color.Lab v.o.f., als huurder van de belendend gelegen bedrijfsruimte aan de Brinkweg 5 te Hilversum. Het verschuldigde voorschotbedrag bedraagt EUR 75,- exclusief BTW op maandbasis.

BTW belaste huurprijs
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een waarborgsom of bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met eventueel van toepassing zijnde servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 (twaalf)maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Huurovereenkomst (ROZ)
Op basis van het model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2012/2015) zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

Bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013’ kent aan de (bedrijfsmatig) onroerende zaak de bestemming “Detailhandel” toe, met daarbij de (functie)aanduiding: Niet van toepassing.

Op grond van de geldende planregels kan het pand derhalve worden aangewend ten behoeve van de functies: detailhandel, consument verzorgende dienstverlening, kantoren met baliefunctie, horeca en bedrijven en tevens voor een onderneming in de creatieve sector. Meer informatie via de website: ruimtelijkeplannen.nl

Bijzondere bepalingen
- Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

- Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

- De genoemde metrages zijn slechts indicatief. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

Kadastrale informatie
Gemeente: Hilversum
Sectie: N
Nummer: 8494
Appartementsindex: A10

Energieprestatie
Het kantoor beschikt over een energielabel: Opgaaf volgt.


Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum