fbpx

Hilversum – Emmastraat 36B

Emmastraat 36B

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
775 m2
In units vanaf:
775 m2
€ 1.195.000,00
kosten koper excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Een creatieve industriële ruimte met een v.v.o. van maar liefst 775 m², met daarnaast voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein. De ruimte is gelegen in de voormalige staalfabriek - gebouw in 1910 - en bevindt zich nabij de centrumring en het kernwinkelgebied van Hilversum.

Deze creatieve ruimte is gelegen achter de winkels van de Emmastraat en kenmerkend zijn o.a. de industriële look & feel, het ruimtelijke gevoel door de hoge raampartijen en plafonds, de gietvloer, eigentijdse ontvangstruimte en de multifunctionaliteit van dit object.
Gezien het huidige bestemmingsplan is deze locatie zeer geschikt voor ondernemingen in de creatieve sector. Maar ook voor bedrijven actief in de bouw, handel en nijverheid zeer geschikt. Het vestigen van een sportschool is niet toegestaan.

LOCATIE
Aan de Emmastraat, onderdeel van het centrumgebied van Hilversum. Belendingen: diverse winkels met bovenwoningen en aan de achterzijde grenzend aan een woonwijk. Vanaf de A27 is de locatie binnen enkele autominuten bereikbaar en ook met openbaar vervoer zeer goed bereikbaar; enkele buslijnen lopen via de Emmastraat en tevens zijn zowel het NS station Hilversum Centraal als Sportpark op slecht 10 min. loopafstand gelegen.

OPPERVLAKTE
De ruimte kent een vloeroppervlak van totaal circa 775 m², verdeeld over begane grond en de verdieping.
Meetcertificaat conform NEN 2580 is aanwezig.

KOOPSOM
€ 1.195.000,- kosten koper.

KOSTEN KOPER
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en notariële transportkosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

OMZETBELASTING
Verkoper opteert bij verkoop NIET voor een met BTW belaste levering van de onroerende zaak.

PARKEREN
Circa 10-12 parkeerplaatsen op eigen terrein.

OPLEVERINGSNIVEAU
De ruimte wordt opgeleverd in de huidige 'as is where is' staat en daarmee voorzien van onder meer:
- betonnen vloer;
- huidige gladde wand- en plafondafwerking;
- kabelgoten;
- glasvezel aansluiting;
- alarmsysteem met camera beveiliging;
- patchkast;
- diverse verlichtingselementen;
- koeling en verwarming;
- toiletvoorziening;
- natte cel met douchevoorziening;
- keuken op begane grond;
- luxe keuken op de verdieping v.v. diverse inbouwapparatuur;
- groot dakterras op de verdieping.

Ten aanzien van de feitelijke staat van het verkochte object (waaronder mede begrepen de technische en milieukundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze verkoop geschiedt onder het principe van "as is”. Dit houdt in dat koper het verkochte object op de transportdatum zal aanvaarden in de (feitelijke) staat waarin ze alsdan verkeert. De aanwezigheid van achterstallig onderhoud en/of gebreken zijn voor rekening en risico van koper en vrijwaart verkoper.

BESTEMMING
Volgens het bestemmingsplan “Binnenstad 2013” is de ruimte bestemd voor: ondernemingen in de creatieve sector en bedrijven uit categorie 1 en 2 (bouw, handel en nijverheid) zoals genoemd in Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Onderneming in de creatieve industrie: een onderneming die gericht is op het voortbrengen en exploiteren van kunstzinnigheid, creativiteit en intellectueel eigendom via goederen, diensten of activiteiten, zoals media en entertainment, creatieve zakelijke dienstverlening en kunsten.

Koper dient zich ervan te vergewissen dat het object de eigenschappen bezit, benodigd voor het door hem beoogde gebruik en dat het beoogde gebruik past binnen het vigerende bestemmingsplan. Een bestemming kan aan verandering onderhevig zijn. Raadpleeg derhalve voor de actuele gegevens de website ruimtelijkeplannen.nl, de website van de betreffende gemeente of neem contact op met de betreffende gemeente. Koper is daarnaast zelf verantwoordelijk voor de verkrijging van de voor hun bedrijfsvoering benodigde vergunningen.

KADASTRAAL BEKEND
Gemeente Hilversum, sectie N, nummer(s) 6431, groot 1.153 m².

NOTARIS
Ter keuze van koper.

ZEKERHEIDSTELLING
Koper dient binnen één maand na ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom overmaken op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

LEVERINGSDATUM
Levering kan in overleg spoedig plaatsvinden.

ENERGIELABEL
Energielabel volgt.

LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen die voortvloeien uit de laatste titels van eigendomsverkrijging en (indien dat een andere akten is) uit de akte waaraan verkoper zijn bevoegdheid tot levering ontleent.

BODEM/ASBEST/ONDERGRONDSE TANK
Bij verkoper zijn geen bijzonderheden bekend t.a.v. de bodemgesteldheid en aanwezigheid van ondergrondse tank en asbesthoudende materialen, behoudens als vermeld in het bodemrapport (beschikbaar op aanvraag), waarvan nog een update wordt gemaakt. Het risico t.a.v. eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging, alsmede de aanwezigheid van asbesthoudende materialen komt met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht voor rekening van koper met vrijwaring daarvan voor verkoper.

AANVAARDING
In overleg met verkoper.

KOOPCONTRACT
Op basis van het standaardmodel koopovereenkomst voor bedrijfs-onroerend goed (model 2019). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

GUNNING
De verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

DISCLAIMER
De opgenomen informatie en tekeningen zijn slechts van indicatieve aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelde informatie bestaat uit globale informatie van algemene aard.
ID Bedrijfsmakelaars staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

COLLEGIALE SAMENWERKING
In collegiale samenwerking met Nienaber Bedrijfsmakelaars B.V. te Bussum.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266