fbpx

Hilversum – Emmastraat 36B

Emmastraat 36B

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
775 m2
In units vanaf:
775 m2
€ 125,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Direct nabij de centrumring en het kernwinkelgebied van Hilversum in de voormalige staalfabriek - gebouwd in 1910 - bieden wij een creatieve industriële ruimte met een v.v.o. van maar liefst 775 m² te huur aan met voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein. Vestigen van een sportschool is niet toegestaan.

Deze creatieve ruimte is gelegen achter de winkels van de Emmastraat en kenmerkend zijn o.a. de industriële look & feel, het ruimtelijke gevoel door de hoge raampartijen en plafonds, de gietvloer, eigentijdse ontvangstruimte en de multifunctionaliteit van dit object.
Gezien het huidige bestemmingsplan is deze locatie zeer geschikt voor ondernemingen in de creatieve sector. Maar ook voor bedrijven actief in de bouw, handel en nijverheid zeer geschikt.

LOCATIE
Aan de Emmastraat, onderdeel van het centrumgebied van Hilversum. Belendingen: diverse winkels met bovenwoningen en aan de achterzijde grenzend aan een woonwijk. Vanaf de A27 is de locatie binnen enkele autominuten bereikbaar en ook met openbaar vervoer zeer goed bereikbaar; enkele buslijnen lopen via de Emmastraat en tevens zijn zowel het NS station Hilversum Centraal als Sportpark op slecht 10 min. loopafstand gelegen.

OPPERVLAKTE
De ruimte kent een vloeroppervlak van totaal circa 775 m², verdeeld over begane grond en de verdieping.

Meetcertificaat conform NEN 2580 is aanwezig.

PARKEREN
Circa 10-12 parkeerplaatsen op eigen terrein.

HUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt op maandbasis EUR 125,- per m² per jaar, exclusief BTW.

OPLEVERINGSNIVEAU
De ruimte wordt opgeleverd in de huidige staat en daarmee voorzien van onder meer:
- betonnen vloer;
- huidige gladde wand- en plafondafwerking;
- kabelgoten*;
- glasvezel aansluiting;
- alarmsysteem met camera beveiliging*;
- patchkast*;
- diverse verlichtingselementen*;
- koeling en verwarming;
- toiletvoorziening;
- natte cel met douchevoorziening*;
- keuken v.v. diverse inbouwapparatuur*.

De middels (*) aangeduide zaken en voorzieningen worden ‘om niet’ en in de huidige technisch fysieke staat beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud en herstel van deze zaken komen voor rekening van huurder.

BESTEMMING
Volgens het bestemmingsplan “Binnenstad 2013” is de ruimte bestemd voor: ondernemingen in de creatieve sector en bedrijven uit categorie 1 en 2 (bouw, handel en nijverheid) zoals genoemd in Staat van Bedijfsactiviteiten.
Onderneming in de creatieve industrie: een onderneming die gericht is op het voortbrengen en exploiteren van kunstzinnigheid, creativiteit en intellectueel eigendom via goederen, diensten of activiteiten, zoals media en entertainment, creatieve zakelijke dienstverlening en kunsten.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing. Als huurder dient u zelf zorg dragen voor het afsluiten van onder meer leveringscontracten met de energiebedrijven.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijsbetalingsverplichting.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

AANVAARDING
In overleg.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ februari 2015), zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen van de overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke
gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266