fbpx

Hilversum – Franciscusweg 223

Franciscusweg 223

Hilversum
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
1.280m²
In units vanaf:
1.280m²
€ 145.000,00
per jaar excl. BTW
€ 1.975.000,00
kosten koper excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Een onder moderne architectuur ontworpen bedrijfsgebouw (2016) bestaande uit een hoogwaardige bedrijfsruimte van totaal circa 1.195 m² met een vrije hoogte van meer dan 11 meter in combinatie met een met een maximale vloerbelasting van (indicatief) meer dan 2.500 kg/m². Voorts beschikt het bedrijfsgebouw over een magazijn voor klein materieel van circa 85 m², alsmede over een fraaie op de verdieping gesitueerde kantoorvloer van totaal circa 180 m².

Het bedrijfsgebouw is gelegen op het gemêleerde bedrijvenpark “Kerkelanden”.
Het bedrijfsterrein wordt ontsloten via onder meer de provinciale weg N201 met aansluitingen op de rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam) en rijksweg A27 (Utrecht-Almere).

TOTAAL VLOEROPPERVLAK
Het bedrijfsgebouw kent een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal circa 1.460 m², bestaande uit:

Parterre
- bedrijfshal circa 1.195 m²
- magazijn circa 85 m²

Verdieping
- kantoren circa 180 m²

Het hierboven genoemde verhuurbaar vloeroppervlak is met zorg berekend.
Van het gebouw is echter geen NEN 2580 (meet)rapport beschikbaar op grond waarvan de opgaaf als indicatief dient te worden beschouwd.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het bedrijfsgebouw wordt opgeleverd in de huidige staat, onder meer voorzien van:
- krachtstroom;
- magazijn stellingen (optioneel);
- pantry met inbouwapparatuur;
- toiletgroep;
- luchtbehandelingsinstallatie;
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- elektrische bedienbare overheaddeuren;
- een vrije hoogte van circa 11 meter;
- een bedrijfsvloer belastbaar tot (indicatief) meer dan 2.500 kg/m²;
- gebruik van de 'reachtruck' (optioneel).

PARKEERGELEGENHEID
Het gebouw beschikt over totaal meer dan 14 parkeerplaatsen (maaiveld), deels gesitueerd op het omsloten op afgesloten parkeerterrein aanwezig, deels ter plaatse van de voorgevel.


AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt op jaarbasis EUR 145.000,- exclusief BTW.

De verschuldigde huurprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
De eerste betaling bestrijkt een periode van totaal 3 (drie) maanden, waarna deze telkens per maand vooruit dient te worden voldaan.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing.

Huurder dient dienovereenkomstig voor eigen rekening zorg te dragen voor het afsluiten van leveringscontracten voor onder meer nutsvoorzieningen en communicatieve diensten.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van ten minste 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
In overleg.

ENERGIEPRESTATIE
Informatie volgt.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een waarborgsom te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ januari 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

KOOPPRIJS
De koopprijs voor het gebouw bedraagt: EUR 1.975.000,- k.k.

KOSTEN KOPER
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en notariële transportkosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

BTW CLAUSULE
Verkoper opteert voor een met BTW belaste levering van de onroerende zaak.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de koopovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt dan wel een waarborgsom te worden gestort in handen van de notaris gelijk aan 10% van de koopsom.

NOTARIS
De oplevering en aansluitend het transport bij het door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

KADASTRALE INFORMATIE
Gemeente Hilversum
Sectie H
Nummer(s) 2451
Groot 2.030 m²

KOOPOVEREENKOMST
Op basis van het standaardmodel koopovereenkomst voor bedrijfs-onroerend goed (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

BESTEMMINGSPLAN
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Vreelandseweg”, door de gemeente Hilversum vastgesteld op 4 september 2013, kent aan het gebouw de bestemming ‘Bedrijventerrein -3’ toe en is derhalve onder meer bestemd voor:
- bedrijven behorende tot de categorieën 2 tot en met 3.2 van de in de planregels
opgenomen "Staat van Bedrijfsactiviteiten" en tevens voor:
- een onderneming in de creatieve industrie;
- studio's (film, TV, radio, geluid);
- verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen;
- verhuur van en handel in onroerend goed.

Meer informatie over de bestemming kunt u vinden op de website van: ruimtelijkeplannen.nl.

DISCLAIMER
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum