fbpx

Hilversum – Franciscusweg 345C

Franciscusweg 345C

Hilversum
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
100m²
In units vanaf:
100m²
€ 975,00
per maand excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Te huur aangeboden op het bedrijventerrein “Kerkelanden” in Hilversum-Zuid een bedrijfsruimte ter grootte van circa 100 m². De bedrijfsruimte is toegankelijk via een overheaddeur en een separate deur.

LIGGING/BEREIKBAARHEID
Het bedrijventerrein kent een goede bereikbaarheid en heeft een directe aansluiting op de N-201 richting Rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam) en Rijksweg A27 (Utrecht-Almere). Tevens ligt het object langs de Loosdrechtseweg vanuit -/ en richting Loosdrecht en heeft derhalve een hoge attentiewaarde.

OPLEVERINGSNIVEAU
De bedrijfshal wordt in de huidige staat opgeleverd, daaronder vallen de navolgende voorzieningen:
• handmatig bedienbare overheaddeur;
• toiletvoorziening;
• eenvoudige pantry;

AANVANGSHUURPRIJS
De huurprijs bedraagt € 975,-- per maand, exclusief BTW en servicekosten.

SERVICEKOSTEN
Het voorschot op de servicekosten bedraagt € 95,- per maand, exclusief BTW t.b.v. de navolgende leveringen en diensten:
• levering water en elektra met nacalculatie;
• schoonmaak dak en goten.

PARKEREN
Er zijn parkeerplaatsen op het eigen terrein beschikbaar.

BESTEMMINGSPLAN
Conform het vigerende bestemmingsplan van de Gemeente Hilversum zijn de voor ‘Bedrijventerrein -3’ aangewezen gronden bestemd voor:
a. bedrijven behorende tot categorie 2 en 3.1 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen "Staat van Bedrijfsactiviteiten", ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1';
en tevens voor:
b. een onderneming in de creatieve industrie;
c. sportscholen en gymnastiekzalen;
d. fitnesscentra;
e. studio's (film, TV, radio, geluid);
f. verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen;
g. verhuur van en handel in onroerend goed;

HUURTERMIJN
De huurperiode is in overleg bespreekbaar.

AANVAARING
Per direct.

ZEKERHEIDSSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie of waarborgsom te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurbetalingsverplichting met de verschuldigde omzetbelasting en servicekosten.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ februari 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van bijvoorbeeld 6 tot 12 maanden, welke opzegtermijn partijen in nader overleg zullen overeenkomen.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen bij het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

Contactpersoon

Isabelle Smink

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum