fbpx

Hilversum – Gijsbrecht van Amstelstraat 104

Gijsbrecht van Amstelstraat 104

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
150m²
In units vanaf:
150m²
€ 365.000,00
kosten koper excl. BTW
verkocht

Omschrijving

Een vooroorlogs kantoorgebouw (bouwjaar 1927), markant gelegen aan Gijsbrecht van Amstelstraat op het kruispunt met de Neuweg. Door de hoekligging, het ruim bemeten front en de gunstige indeling, leent het gebouw zich bij uitstek voor onder meer dienstverlenende (kantoor)activiteiten.

VLOEROPPERVLAK
Het gebouw kent een verhuur vloeroppervlak van totaal circa 150 m², bestaande uit:
• Souterrain: circa 23 m² (facilitaire ruimten)
• Parterre: circa 77 m² (kantoren)
• Verdieping 1: circa 43 m² (kantoren)
• Verdieping 2: circa 8 m² (overige)

Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het kantoor wordt opgeleverd in de huidige staat, volgens het principe van ‘as is, where is’ en daarmee inclusief onder meer:
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- kabelgoten
- airco-unit;
- pantry en toiletgroep;
- cv-installatie met radiatoren;

Niet inbegrepen zijn deze zaken en/of voorzieningen welke tot het huurderswegneemrecht behoren.

PARKEREN
Naar huidig gebruik is sprake één parkeerplaats voor het gebouw.

KOOPPRIJS
De koopprijs voor het gebouw bedraagt: EUR 365.000,- k.k.

KOSTEN KOPER
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en notariële transportkosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

BTW CLAUSULE
Verkoper opteert niet voor een met BTW belaste levering voor de hoofdzaak.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de koopovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt dan wel een waarborgsom te worden gestort in handen van de notaris gelijk aan 10% van de koopsom.

NOTARIS
De juridische levering dient bij voorkeur plaatsvinden ten overstaan van het notariskantoor “De Baarnse Notarissen”, kantoorhoudende te 3741 GA, Baarn aan de Eemnesserweg 12 (Postbus 97, 3740 AB Baarn) tel. 035-54 133 21 email: info@debaarnsenotarissen.nl.

BOUWKUNDIGE EN/OF TECHNISCHE STAAT BIJ LEVERING
Behoudens voor zover schriftelijk afwijkend overeen te komen, wordt het object aan koper in eigendom overgedragen in de staat waarin deze zich bij het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt (volgens het principe van ‘as is where is’) met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten, en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

GESTANDDOENING HUUROVEREENKOMSTEN
De parterre (met gezamenlijk gebruik van de facilitaire ruimte) is momenteel verhuur aan het bedrijf ‘Interhouse’. Deze overeenkomst kent als eerst volgende expiratiedatum 31 maart 2021.

Ook is sprake van een op handen zijnde huurverbintenis betreffende de verdiepingsvloer(en). Vraag naar de actuele stand van zaken.

BESTEMMING
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Bosdrift’ uit 2013, kent aan het object de bestemming ‘kantoor’ toe. Op grond van deze bestemming kan het gebouw in gebruik worden genomen voor de functie van: kantoren, alsmede voor ondernemingen in de creatieve industrie.

KOOPOVEREENKOMST
Op basis van het standaardmodel koopovereenkomst voor bedrijfs-onroerend goed (model 2019). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Koper/huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel van overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door koper/huurder beoogde bedrijfsvoering in het object uit te kunnen (laten) oefenen.

ENERGIELABEL
Het gebouw beschikt over een energielabel G, welk label is vervaardig door Exalius d.d. 18 juni 2019.

KADASTRALE INFORMATIE
Gemeente Hilversum
Sectie L
Nummer(s) 2289
Groot 120 m²

BODEM/ASBEST/ONDERGRONDSE TANK
Bij verkoper/verhuurder zijn geen bijzonderheden bekend ten aanzien van de bodemgesteldheid en/of de aanwezigheid van andere in het gebouw aanwezige en voor mens en/of mileu bezwarende of gevaaarlijke materialen.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Onze opdrachtgever behoudt zich het recht van gunning voor.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum