fbpx

Hilversum – Gijsbrecht van Amstelstraat 133

Gijsbrecht van Amstelstraat 133

Hilversum
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
323m²
In units vanaf:
323m²
€ 185,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

De ingrijpend gerenoveerde winkel is gelegen aan de levendige en drukbezochte winkelstraat ‘Gijsbrecht van Amstelstraat’ in Hilversum-Zuid. Aan de Gijsbrecht van Amstelstraat is een diversiteit aan landelijke winkelbedrijven en speciaal zaken gevestigd, waaronder de parfumerie zaak Mooi, de Etos, de Intertoys, de Kruidvat, maar ook Le Fournil (de Franse bakker) en de schoenenzaak ‘Van Zelst’.

De winkel kent een vloeroppervlak van totaal circa 323 m² (b.v.o.) en heeft door de hoekligging een verhoogde attentiewaarde. De winkelruimte kent een frontbreedte van circa 20m¹.

Het oppervlakte is met zorg berekend door het bouwtechnische bureau RPS. Van de ruimte is een NEN 2580 (meet)rapport beschikbaar.

OPLEVERINGSNIVEAU
De winkel wordt in huidige ‘casco’ (plus) staat aangeboden betreffende onder meer:
- G/W/E installatie tot aan de meterkast;
- pantry;
- mv-installatie;
- toilet.

Voorst biedt de verhuurder de mogelijkheid om in overleg aanvullende voorzieningen aan te brengen. Dergelijke wijzigingen kunnen leiden tot een te wijzigen (aanvangs)huurprijs.

PARKEREN
Er zijn mogelijkheden tot parkeren en laden en lossen op eigen terrein.

HUURPRIJS
De aanvangshuurprijs voor de winkel bedraagt: EUR 60.000,- exclusief BTW op jaarbasis.

BTW BELASTE HUURPRIJS
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met eventueel van toepassing zijnde servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van bijvoorbeeld 6 tot 12 maanden, welke opzegtermijn partijen in nader overleg zullen overeenkomen.

AANVAARDING
In overleg.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2012) voor winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

PLANREGELS
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Kerngebied Gijsbrecht van Amstelstraat’ vastgesteld door de gemeente Hilversum in 2015, kent aan het perceel de bestemming ‘gemengd-1’ toe. De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor:
• kantoren (in ten hoogste 1 hoofdgebouw);
• detailhandel;
• dienstverlening met baliefunctie (in ten hoogste 12 hoofdgebouwen);
• horeca behorende tot ten hoogste categorie A en B van de in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Staat van Horeca-activiteiten' (in ten hoogste 11 hoofdgebouwen);
• ondernemingen in de creatieve industrie.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

GUNNING
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.


DISCLAIMER
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum