fbpx

Hilversum – Havenstraat 105-107

Havenstraat 105-107

Hilversum
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
110 m2
In units vanaf:
110 m2
€ 565.000,00
kosten koper excl. BTW
verkocht onder voorbehoud

Omschrijving

Direct aan de slag met een renovatie project? Het vergunningentraject is reeds doorlopen voor de twee voormalige winkel-/woonhuizen.

Havenstraat 105 te Hilversum
Dit voormalige winkel-/woonhuis is vergund voor voor de realisatie van één fraaie hoekwoning met buitenruimte en een parkeerplaats. Na realisatie is sprake van een woning met een gebruiksoppervlak van totaal circa 73 m².
Diverse voorbereidende (sloop)werkzaamheden hebben reeds plaatsgevonden.

Havenstraat 107 / 2e Oosterstraat 2-2 te Hilversum
De op de parterre gelegen winkelruimte, met als adres Havenstraat 107 te Hilversum, heeft een bruto vloeroppervlak van totaal indicatief 110 m² in combinatie met een frontbreedte van ruim 8 meter. De recent ingrijpend gemoderniseerde winkel is tot en met september 2026 verhuurd ten behoeve van een kapperszaak. De actuele huurprijs bedraagt op jaarbasis EUR 17.400,-

De zelfstandige bovenwoning is gelegen aan de 2e Oosterstraat 2-2 en kent een gebruiksoppervlak van totaal circa 75 m². Deze driekamer woning is gelegen boven de kapsalon en is voorzien van een riant dakterras.

Opleverings-/ voorzieningenniveau
Het vastgoed wordt aangeboden volgens het principe van “as is, where is”.

Parkeren
Als onderdeel van de verkregen omgevingsvergunning dient aan de achterzijde een parkeerplaats te worden aangelegd ten behoeve van de te realiseren woning aan de Havenstraat 105 te Hilversum.

Koopprijs
De koopprijs bedraagt EUR 565.000,- k.k.

Kosten Koper
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en notariële transportkosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

BTW clausule
Verkoper opteert niet voor een met BTW belaste levering van de onroerende zaak.

Koopovereenkomst
Op basis van het standaardmodel koopovereenkomst voor bedrijfsonroerend goed (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Bankgarantie
Ter meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper een zekerheidsstelling verstrekken voor het gelijke bedrag van 10% van de koopprijs.

Eigendomsoverdracht, levering
De datum van levering kan in onderling overleg tussen partijen worden vastgesteld.

Notariskantoor, notaris
De juridische levering zal plaatsvinden ten overstaan van een door koper aan te wijzen notaris / notariskantoor.

Bestemmingsplan
Volgens informatie van de gemeente Hilversum vallen de winkel-/woonhuizen onder de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan 'Bosdrift'. De ter plaatse geldende bestemming luidt: 'Gemengd - 3'. Op grond van deze bestemming zijn de percelen (primair) bestemd voor:
a. detailhandel;
b. dienstverlening;
c. horeca behorende tot ten hoogste categorie A en B van de in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Staat van Horeca-activiteiten';
d. bedrijven behorende tot categorie 1 en 2 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Staat van Bedrijfsactiviteiten;
e. wonen al dan niet in combinatie met aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit;
f. ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' is wonen op de begane grond niet toegestaan;
g. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel uitgesloten' is geen detailhandel toegestaan;
h. ondernemingen in de creatieve industrie;

Meer informatie over de bestemming is te vinden op de website van de rijksoverheid: Ruimtelijkeplannen.nl.

Kadastrale informatie
Gemeente: Hilversum
Sectie: N
Nummer(s): 7542 en 7543
Groot: totaal 227 m².

Energieprestatie
Informatie volgt

NEN 2580 meetrapport
Van de gebouwen is geen NEN 2580 meetrapport opgesteld. Het in deze aanbieding vermelde metrage is derhalve louter indicatief.

Onder-/overmaat
De vermelding van de oppervlakte van het Verkochte houdt slechts een aanduiding in. Indien de werkelijke situatie daaraan niet beantwoordt, levert dit voor geen van partijen enigerlei rechtsvordering op.

Ouderdomsclausule
De winkel-/woonhuizen zijn meer dan 100 jaar oud. Verkoper staat derhalve nadrukkelijk niet in voor de de kwaliteit ervan, betreffende onder meer, maar daartoe niet beperkt: de fundering, de constructieve bouwdelen, vloeren, het dak, leidingen van elektriciteit, water en gas en riolering, alsmede de eventuele afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals houtworm, boktor, zwam, etc.) en de eventuele afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken voor het gebruik als huidige gebruik. Waarbij verkoper erop mag vertrouwen dat met het tot stand komen van de koopsom, koper de bouwkundige staat voldoen heeft ingeprijsd.”

Gunning voorbehouden
Door de verkoper wordt het recht van gunning voorbehouden

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266