fbpx

Hilversum – Herenstraat 81

Herenstraat 81

Hilversum
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
139 m2
In units vanaf:
139 m2
€ 337.500,00
kosten koper excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Een in de Hilversumse binnenstad gelegen, vooroorlogs winkel-/woonhuis bestaande uit een ten behoeve van de
detailhandel ingerichte parterre met een verhuurde, zelfstandige bovenwoning (type: 3-kamer).

Hilversum, tuinstad, mediastad!
Hilversum, als mediastad, telt circa 92.000 inwoners en vervult een streekfunctie in het Gooi. De sterke regionale positie van
Hilversum en het gunstige vestigingsklimaat, trekt veel ondernemers aan uit onder meer de detailhandel, de dienstensector en de audiovisuele industrie. Het economische klimaat in Hilversum draagt bij aan een levendige binnenstad met onder meer een breed scala aan winkelfiliaalbedrijven en speciaalzaken.

Vloeroppervlak
De winkel-/woonhuis kent een vloeroppervlak van totaal circa 140 m² verdeeld over:
- de winkel van totaal ca. 50 m² b.v.o., bestaande uit een parterre van circa 35 m² en een kelder van ca 15 m²
- een bovenwoning van ca. 90 m² GO.

Opleverings-/ voorzieningenniveau
De vastgoed wordt aangeboden in de huidige staat, volgens het principe van “as is, where is”, en daarmee onder meer inclusief de aanwezige gebouw gebonden installaties en voorzieningen.

Koopprijs
De koopprijs van het winkel-/woonhuis bedraagt EUR 337.500,- k.k.

Kosten Koper
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en notariële transportkosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

BTW clausule
Verkoper opteert bij verkoop niet voor een met BTW belaste levering van de onroerende zaak.

Koopovereenkomst
Op basis van het standaardmodel koopovereenkomst voor bedrijfsonroerend goed (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Bankgarantie
Ter meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper een zekerheidsstelling verstrekken voor het gelijke bedrag van 10% van de koopprijs.

Eigendomsoverdracht, levering
De datum van levering kan in overleg tussen partijen worden vastgesteld.

Bestemmingsplan
Volgens informatie van de gemeente Hilversum valt het getaxeerde onder de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan 'Binnenstad 2013', vastgesteld op 12 juni 2013. De ter plaatse geldende bestemming luidt 'Centrum - Randgebied - 1'. Op grond van deze bestemming is het perceel bestemd voor:
- detailhandel op de begane grond;
- dienstverlening op de begane grond;
- maatschappelijke activiteiten op de begane grond;
- wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van aan-huisverbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit;
- een onderneming in de creatieve sector.

Kadastrale informatie
Gemeente: Hilversum
Sectie: N
Nummer(s): 6211
Groot: 43 m²

Huurder(s), gebruiker(s)
Nr. 81 De bovenwoning is verhuurd voor EUR 840,86 op maandbasis.
Nr. 83 De winkel-/bedrijfsruimte op de begane grond wordt vrij van huur en gebruik opgeleverd.

NEN 2580 - meetrapport
De in deze aanbieding genoemde metrages zijn met zorg gemeten. Van het gebouw is echter geen (NEN 2580) meetrapport.

Onder-/overmaat
De vermelding van oppervlakten houdt slechts een aanduiding in. Indien de werkelijke situatie daaraan niet beantwoordt, levert dit voor geen van partijen enigerlei rechtsvordering op.

Energieprestatie
Het winkel-/woonhuis beschikt over de navolgende energielabels (geldig tot 5 juni 2032)
Nr. 81. Energielabel: E
Nr. 83. Energielabel: A+

Ouderdomsclausule
Het winkel-/woonhuis is circa 100 jaar oud. Verkoper staat derhalve nadrukkelijk niet in voor de de kwaliteit ervan, betreffende onder meer, maar daartoe niet beperkt: de fundering, de constructieve bouwdelen, vloeren, het dak, leidingen, installatie techniek van elektriciteit, water en gas en riolering, alsmede de eventuele afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals houtworm, boktor, zwam, etc.) en de eventuele afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken voor het gebruik als huidige gebruik. Waarbij verkoper erop mag vertrouwen dat met het tot stand komen van de koopsom, koper de bouwkundige staat voldoende heeft ingeprijsd.

Gunning voorbehouden
Door de verkoper wordt het recht van gunning voorbehouden.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum