fbpx

Hilversum – Heuvellaan 36

Heuvellaan 36

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
550 m2
In units vanaf:
550 m2
€ 98.500,00
per jaar excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

De villa dateert uit de 1895 en is rijk aan fraaie bewaard gebleven details zoals marmeren vloeren, ornamenten, prachtig trappenhuis, erkers en speelse raampartijen. In 2020 heeft er een omvangrijke moderniseringsslag plaatsgevonden waarbij de charmante details zijn gecombineerd met hedendaags comfort en luxe.

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
De ligging is uitermate gunstig, in een lommerrijke omgeving en op loopafstand van het centrum. De bereikbaarheid van de villa is eveneens goed met de uitvalswegen A27 (richting Utrecht) en de A1 (richting Amsterdam) binnen handbereik. Het treinstation is op fiets-/loopafstand gelegen.

OPPERVLAKTE
Het verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt totaal 550 m² en is verdeeld over:
- begane grond 216 m²
- 1e verdieping 202 m²
- 2e verdieping 119 m²
- souterrain 13 m²

Voor de indeling van deze kantoorvilla verwijzen wij u naar de plattegronden, welke zijn opgenomen in deze brochure. Meetcertificaat volgens NEN 2580 is voorhanden.

PARKEREN
Op het naast de villa gesitueerde parkeerterrein zijn totaal circa 10 parkeerplaatsen gelegen en is een garage aanwezig. Het gebruik van de hierboven genoemde parkeervoorziening is bij de huurprijs inbegrepen.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte is voorzien van een hoogwaardig en compleet opleveringsniveau. Zo wordt het opgeleverd in de huidige staat, inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- glasvezelaansluiting;
- strak afgewerkte (deels) stucwerk wanden en plafonds;
- toiletvoorzieningen per verdieping;
- keuken op de beg. grond en 1e verd. met div. inbouw apparatuur;
- vloerafwerking deels pvc, deels tapijt;
- cv-installatie met radiatoren;
- aanwezige databekabeling met patchkast (geen garantie op de werking ervan).

BESTEMMING / GEBRUIK
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Noordwestelijk Villagebied’ kent aan de villa de bestemming ‘Kantoordoeleinden (K)’ toe.

ENERGIELABEL
Energielabel B

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 98.500,-- per jaar, exclusief BTW.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

SERVICEKOSTEN
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van toeleveringscontracten ten behoeve van o.m. gas, water, elektra en de communicatieve diensten, alsmede diverse onderhoudscontracten t.b.v. de technische installaties, tuinonderhoud en parkeerplaatsen.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt bij voorkeur afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
In overleg.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

OVER-/ONDERMAAT
Er is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn hiervan afkomstig.

GUNNING
De verhuurder/eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen van de overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266