fbpx

Hilversum – Julianalaan 18

Julianalaan 18

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
260m²
In units vanaf:
260m²
€ 42.000,00
per jaar excl. BTW
ingetrokken

Omschrijving

Op een gunstige locatie in Hilversum-Zuid gelegen, nabij uitvalswegen en het NS station Hilversum Sportpark te huur aangeboden karakteristieke kantoorvilla met parkeergelegenheid voor ca. 6 auto's en de mogelijkheid om extra plaatsen bij te huren.

Deze stijlvolle 2/1 kap villa uit 1924 kent een totaal verhuurbaar vloeroppervlak van ca. 260 m² en is als volgt onderverdeeld:
-Kelder/archiefruimte: ca. 19 m²;
-Begane grond: ca. 100 m²;
-1e verdieping: ca. 85 m²;
-2e verdieping: ca. 55 m².

De villa heeft een klassieke uitstraling met de voorzieningen van nu, waaronder begrepen: glasvezelaansluiting en airconditioning.

In de directe omgeving zijn diverse kantoorvilla’s in gebruik bij verschillende branches, w.o. zakelijke dienstverlening, maatschappelijk en media.

Deelverhuur van ca. 55 m² op de 2e verdieping (middels onderhuurconstructie) is bespreekbaar.
Prijs van de 2e verdieping bedraagt € 700,-- per maand, excl. servicekosten en BTW.

Er is een NEN 2580 rapportage beschikbaar.

OPLEVERINGSNIVEAU:
Oplevering geschiedt in de huidige staat ‘as-is’, inclusief de navolgende voorzieningen:
- Verwarming middels gas c.v. installatie en radiatoren (in geval van deelverhuur gemeenschappelijk);
- Vloerafwerking middels tapijt;
- Toiletvoorziening (begane grond + 1e verdieping);
- Systeemplafonds met verlichting;
- Alarminstallatie;
- Glasvezel internet;
- Airconditioning (deels 1e en 2e verdieping);
- Databekabeling (geen garantie op de werking hiervan);*
- Brandblussers (1 per verdieping).*

De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * worden om niet ter beschikking gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel en/of vervanging komen voor rekening van de huurder

AANVANGSHUURPRIJS
De huurprijs bedraagt op jaarbasis € 42.000,- per jaar, exclusief servicekosten en BTW.

PARKEREN
De villa beschikt over een eigen parkeerterrein t.b.v. drie auto’s. Aanvullend behoren er drie parkeerplaatsen bij op een omsloten binnenterrein aan de Julianalaan 13 en 15. Huurder is hier geen additionele vergoeding voor verschuldigd is.

Indien er extra parkeerbehoefte is, kunnen extra parkeerplaatsen bij worden gehuurd op een ditzelfde binnenterrein voor € 650,- per parkeerplaats/per jaar, exclusief BTW of gratis in de straat parkeren.

Aantal benodigde parkeerplaatsen bij deelverhuur in overleg.

SERVICEKOSTEN
Er zal door verhuurder een voorschotbedrag op de servicekosten in rekening worden gebracht ten bedrage van € 200,- per maand, excl. BTW t.a.v. de navolgende leveringen en diensten:
· Het regulier tuin/terreinonderhoud, inclusief een pro rata aandeel in de kosten hiervan t.b.v. het gemeenschappelijk parkeerterrein (aan de Julianalaan 13 en 15);
· Onderhoud gas C.V. installatie (jaarlijks);
· Regulier onderhoud en controle van de brandblusmiddelen;
· 6% administratiekosten over de totale servicekosten.

Nacalculatie geschiedt jaarlijks (achteraf), waarbij de daadwerkelijke gemaakte kosten zullen worden omgeslagen naar rato van het gehuurde metrage.

Huurder is zelf verantwoordelijk voor de levering van gas, elektra en water, alsmede de communicatieve diensten.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt bij voorkeur afgesloten voor de duur van 5 jaar te verlengen met aansluitende periode van telkens 5 jaar, doch flexibele termijnen zijn bespreekbaar.

WAARBORGSOM
3 maanden bruto huur.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

AANVAARDING
Oplevering van het gehuurde kan in overleg plaats vinden

BESTEMMING / GEBRUIK
Conform het bestemmingsplan “Utrechtseweg” zijn de aangewezen gronden bestemd voor: kantoor en ondernemingen in de creatieve sector.

METRAGE
De in deze aanbieding genoemde metrages zijn met zorg berekend. Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens in geval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

Contactpersoon

Isabelle Smink

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum