fbpx

Hilversum – Korte Noorderweg 29

Korte Noorderweg 29

Hilversum
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
308m²
€ 55,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Gelegen op het bedrijvenpark ’Korte Noorderweg’, nabij de binnenstad van Hilversum en het treinstation ‘Hilversum-Centraal’, een moderne bedrijfsruimte ter grootte van totaal circa 453 m²met parkeervoorzieningen.

Het bedrijfsunit is gesitueerd op de begane grond van een modern en representatief bedrijfsgebouw. De unit biedt de mogelijkheid tot het houden van kantoor in combinatie met een magazijn/werkplaats en een laad/los-ruimte voorzien van plateaulift.

Het gehuurde kent een vloeroppervlak van totaal circa 453 m², verdeeld over:
- kantoren ca. 145 m²
- magazijn, bedrijfsruimte ca. 209 m²
- expeditieruimte ca. 78 m²
- facilitaire ruimten (gemeenschappelijk) ca. 21 m²

Een meetcertificaat conform NEN 2580 is niet aanwezig.

Op het voorgelegen terrein behorende tot het bedrijfsgebouw, zijn totaal 3 gereserveerde parkeerplaatsen (maaiveld) beschikbaar. Desgewenst kunnen extra parkeerplaatsen gehuurd worden.

Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Over ‘t Spoor’ kent aan het gebouw de bestemming ‘bedrijventerrein’ toe met de nadere functieaanduiding ‘detailhandel perifeer’. Bedrijven, behorende tot ten hoogste categorie 3 van de opgenomen ´Staat van Bedrijfsactiviteiten (BT)´, alsmede de bedrijven vermeld in de lijst 'Toegelaten Bedrijven' kunnen zich vestigen op deze locatie.

De aanvangshuurprijs bedraagt op jaarbasis EUR 55,- exclusief BTW per m². Voor het parkeren is een huurprijs verschuldigd van EUR 450,- exclusief BTW per parkeerplaats op jaarbasis.

De bedrijfsunit wordt opgeleverd in de huidige staat en inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- elektrisch bedienbare overheaddeur;
- expeditieruimte met plateaulift;
- representatieve (personen)entree met toiletgroep;
- pantry;
- gasheaters;
- vloerbelasting tot 2.500 kg/m²;
- verlichtingsarmaturen;
- systeemplafonds met verlichtingsarmaturen,
- gas-/cv-installatie met radiatoren

De aanwezige luxaflex wordt door de vorige huurder ter overname aangeboden (EUR 300,-).

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

SERVICEKOSTEN
Gerelateerd aan het huidige gebruik van de ruimte ten behoeve van de functie van magazijn, is een voorschotbedrag aan servicekosten verschuldigd ten bedrage van EUR 12,- per m²/per jaar, exclusief BTW, wegens de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
- de levering van gas, water en elektra, inclusief bijbehorende vastrecht betreffende de individuele ruimte, alsmede een
pro rata aandeel in deze kosten betreffende de algemene (buiten) ruimten;
- (klein) onderhoud van de gebouwgebonden installaties;
- onderhoud buitenterrein en parkeerterrein, inclusief herstel bestrating;
- glasbewassing buitenzijde;
- bijdrage totale afvalverwerkingkosten
- 6% administratie kosten.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van ten minste 5 (vijf) jaar te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in acht neming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

AANVAARDING
Per direct.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ februari 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke
gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Contactpersoon

Isabelle Smink

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum