fbpx

Hilversum – Leeuwenstraat 31

Leeuwenstraat 31

Hilversum
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
300 m2
In units vanaf:
300 m2
€ 2.950,00
per maand excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Te huur aangeboden winkelruimte - welke voorzien zal worden van een nieuwe pui - met eigen parkeervoorziening gelegen in een sfeervolle winkelstraat. De winkelruimte met een frontbreedte van ca. 7 meter is gelegen aan de Leeuwenstraat, dé verbindingsstraat tussen het Stationshart en het centrum van Hilversum met o.a. de Groest alwaar zich de vele gezellige restaurants en terrassen bevinden maar ook de grote (winkel)ketens als CASA, Dille & Kamille en FEBO.

LOCATIE
Gelegen in het hart van Hilversum, profiteer je van een constante stroom van voorbijgangers van zowel locals als dagjesmensen. De Leeuwenstraat kent een zeer divers en aantrekkelijk winkelaanbod, waaronder enkele speciaalzaken en heren- en damesmode zaken. Op steenworp afstand bevinden zich diverse parkeergarages en het NS Station Hilversum.

OPPERVLAKTE
De verhuurbare vloeroppervlakte is als volgt verdeeld:
- winkelruimte ca. 175 m²;
- kantoor/dagverblijf ca. 15 m²;
- garage/opslagruimte ca. 30 m² ;
- kelder (stahoogte ca. 220 cm) met een vloeroppervlak van ca. 80 m².

PARKEREN
Direct bij de winkel is een eigen parkeervoorziening - t.b.v. 2 auto - aanwezig.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gehuurde wordt in casco staat opgeleverd, inclusief de navolgende aanwezige voorzieningen:
- bestaande vloer- en wandafwerking;
- basis elektrische installatie;
- beveiligingsrolluiken voorgevel;
- pantry;
- toilet;
- cv installatie met radiatoren;
- nieuwe winkelpui, luifel zal verwijderd worden.

BESTEMMING
Het vigerende bestemmingsplan (Binnenstad 2013) van de Gemeente Hilversum geeft aan dat de gronden bestemd zijn voor het gebruik als centrumgebied (Cgb), derhalve is deze ruimte uitermate geschikt voor het gebruik t.b.v. detailhandel.

Huurder dient zelf zijn exploitatie te toetsen aan het vigerende bestemmingsplan.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 2.950,-- per maand, exclusief BTW.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2006=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vermeerderd met 3%.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden (bruto) huurprijs te verhogen met de verschuldigde omzetbelasting.

SERVICEKOSTEN
Huurder is zelf verantwoordelijk voor de levering van gas, elektra en water. Tevens zal huurder zelf zorgdragen voor de levering van communicatieve diensten.

HUURPERIODE
5 jaar met 5 optiejaren, waarbij in overleg tussen partijen kortere termijnen bespreekbaar zijn.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg, per direct mogelijk.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2003) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen. Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266