fbpx

Hilversum – Loosdrechtse Bos 13

Loosdrechtse Bos 13

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
498m²
In units vanaf:
498m²
€ 165,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

LANDGOED ZONNESTRAAL
Villa Pampahoeve is gelegen op het lommerrijke landgoed 'Zonnestraal' gelegen tussen Hilversum en Loosdrecht. Het rijksmonument Zonnestraal, met een landgoed van 120 hectare bos en heidegebied, wordt gekenmerkt door het voormalige sanatorium Zonnestraal. Het sanatorium is in 1925 ontworpen door Jan Duiker, in samenwerking met Bernard Bijvoet en Jan Gerko Wiebenga. De gebouwen worden internationaal beschouwd als één van de topstukken van de architectuur van de 20e eeuw, in de bouwstroming van het ‘Nieuwe Bouwen’.

Het sanatorium ensemble:
Het ensemble wordt gekenmerkt door een gelede opbouw, grote transparantie en optimalisering van materiaal- en constructie-eigenschappen. Het ensemble wordt gevormd door de twee paviljoens, het Dresselhuyspaviljoen, het Ter Meulenpaviljoen en het hoofdgebouw.

VILLA PAMPAHOEVE (HET GEHUURDE)
De monumentale kantoorvilla ‘Villa Pampahoeve’, dateert uit 1911. Deze rietgedekte villa wordt omsloten door parkachtige tuinen met bebossing. In de villa zijn diverse authentieke stijlkenmerken behouden gebleven, waaronder de zeer bijzondere schouwen en divers in houtsnijwerk uitgevoerde detailleringen.

LOCATIE
De bereikbaarheid van het landgoed per auto is goed wegens de nabij gelegen ringweg van Hilversum (N 201) richting de Rijksweg A-27 (Almere – Utrecht) en de Rijksweg A-2 (Amsterdam –Utrecht).

Op het landgoed is tevens een bushalte gesitueerd (buslijn 104), waardoor het landgoed tevens per openbaar vervoer goed bereikbaar is.

VERHUURBAAR VLOEROPPERVLAK
De villa kent een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal 498 m², bestaande uit de parterre van totaal circa 278 m², een verdiepingsvloer van circa 207 m² alsmede een kelderruimte van circa 13 m².
Van het gebouw is een meetcertificaat volgens NEN 2580 is beschikbaar.

PARKEREN (MAAIVELD)
Tot de villa behoort het gebruik van totaal 10 (tien) niet gereserveerde parkeerplaatsen op het naastgelegen parkeerterrein.
Uitbreiding van het aantal benodigde parkeerplaatsen is mogelijk.

OPLEVERINGSNIVEAU
De recent gerenoveerde kantoorvilla wordt opgeleverd in de huidige staat volgens het principe van 'as is, where is' en daarmee inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- verwarming middels radiatoren;
vloerbedekking
- toiletten;
- in stucwerk uitgevoerde plafonds;
- verlichtingsarmaturen (opbouw);
- pantry;
- glasvezel internet aansluiting;
- elektra aansluitingen;
- schouwen;
- databekabeling;
- alarminstallatie.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs voor de kantoorvilla bedraagt EUR 165,- per m² exclusief BTW op jaarbasis.
De huurprijs voor het parkeren bedraagt op jaarbasis EUR 500,- exclusief BTW per parkeerplaats.

In de hierboven genoemde huurprijs is inbegrepen een vergoeding (huur) voor de tot het landgoed behorende infrastructurele voorzieningen.

HUURBETALING
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit te worden voldaan.

BTW-CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de BTW over dit bedrag.

LEVERINGEN EN DIENSTEN
Er wordt een niet verrekenbaar bedrag aan servicekosten in rekening gebracht van EUR 39,50 per m² exclusief BTW op jaarbasis.

In het servicekostenbedrag is begrepen:
- gasverbruik en vastrecht
- elektraverbruik en vastrecht
- waterverbruik en vastrecht
- onderhoud en keuringen aan de installaties, w.o. centrale verwarming, riolering, lift, hydrofoor, deurbediening, intercom, toegangscontrole, slagbomen, (nood)verlichting, zonwering, camera- en/of alarminstallatie (in algemene ruimten), brandmeldinstallatie, haspels etc.
- schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten
- vernieuwen van lampen in de gemeenschappelijke ruimte
- gemeentelijke heffingen (rioolrecht, vuilafvoer etc.)
- glasbewassing gemeenschappelijke ruimten en buitenzijde
- tuin- en terreinonderhoud
- assurantiepremie buitenbeglazing
- 5% administratie kosten over de hierboven beschreven leveringen en diensten

Huurder is zelf verantwoordelijk voor de levering van de diverse communicatieve diensten. Voor internet kan gebruik worden gemaakt van collectief contract met de hoofdleverancier op het landgoed.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
In overleg.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder kan gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van vestigingstoestemming van de gemeente Hilversum, welke toestemming verkregen dient te worden op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, teneinde de bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van finale goedkeuring van onze opdrachtgever (de eigenaar / verhuurder).

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum