Hilversum – Marathon 11**

Marathon 11**

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
215m²
In units vanaf:
215m²
€ 110,00
per vierkante meter per jaar excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

In opdracht van de huidige huurder, te huur aangeboden kantoorruimte op de 1e verd., ter grootte van ca. 564 m², in het vrijstaand (Multi-tenant) kantoorgebouw, gelegen op zichtlocatie vanaf de Diependaalselaan, direct nabij de entree van het representatieve kantorenpark “Arena” te Hilversum. Deelverhuur is mogelijk vanaf ca. 215 m², incl. gemeenschappelijke voorzieningen, zoals toiletgroep (dames en heren) en keukenvoorzieningen. Indien gewenst kan de kantoorruimte – tegen nader overeen te komen afspraken - ook gemeubileerd worden gehuurd.

Arenapark is een moderne, hoogwaardige kantorenlocatie en als zodanig het paradepaardje van ‘t Gooi. Op het park zijn diverse grote bedrijven gevestigd, zoals o.a. Nike, Inter Acces, NCOI-opleidingen en de Rabobank.

Het kantorenpark bevindt zich aan de zuidoost-zijde van Hilversum, in de directe nabijheid van de afrit Hilversum aan de rijksweg A-27 (Almere-Utrecht). De bereikbaarheid per auto is derhalve uitstekend. De locatie is met het openbaar vervoer zowel per bus als per trein zeer goed bereikbaar. De bushalte bevindt zich direct naast het gebouw. Het NS-station Sportpark is gelegen op circa 500 m afstand.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt opgeleverd in de huidige staat, inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- toilet- en keukenvoorzieningen;
- centrale verwarming met radiatoren;
- topkoeling;
- twee personenliften;
- scheidingswanden;*
- huidige vloerbedekking, waarbij deels vloerbedekking en deels pvc vloer (visgraat gelegd);*
- systeemplafonds met inbouwarmaturen.

De middels (*) aangeduide zaken en voorzieningen worden ‘om niet’ en in de huidige technisch fysieke staat beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud en herstel van deze zaken komen voor rekening van huurder.

BESTEMMING
Kantoordoeleinden met de daarbij behorende voorzieningen.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting en servicekosten.

PARKEREN
Er zijn 15 parkeerplaatsen op het terrein beschikbaar (10 plaatsen in de parkeergarage en 5 plaatsen op het buitenterrein). Eventueel bestaat de mogelijkheid extra parkeerplaatsen bij te huren.

De huurprijs bedraagt € 500,- p.p.p.j. excl. BTW voor het buitenterrein, € 750,- p.p.p.j. excl. BTW voor het parkeerdek en € 1.250,- p.p.p.j. excl. BTW voor de parkeergarage.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs voor de kantoorruimte bedraagt € 110,-- per m² / per jaar, excl. BTW, servicekosten en parkeren.

SERVICEKOSTEN
Het voorschotbedrag op de servicekosten bedragen € 44,-- per m² per jaar, excl. BTW, op basis van nacalculatie. Het dienstenpakket bestaat o.a. uit:
- de levering van gas t.b.v. verwarming, elektra en water;
- schoonmaak buitenterrein;
- schoonmaak algemene ruimten;
- onderhoud technische installaties (o.a. personenlift);
- brandmeldinstallatie;
- glasbewassing (buitenzijde en gevel);
- vuilafvoer;
- onderhoud groenvoorziening;
- glasverzekering;
- onderhoud slagboominstallatie;
- administratiekosten ad. 5%.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPERIODE
In overleg tussen partijen (en gebouweigenaar) overeen te komen, waarbij de lopende huurtermijn eindigt medio juni 2021.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg. Deelverhuur kan snel.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ januari 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen. Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.
De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Contactpersoon

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum