fbpx

Hilversum – Mart Smeetslaan 6

Mart Smeetslaan 6

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
194m²
In units vanaf:
20m²
€ 100,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

In het kantoorobject aan de Mart Smeetslaan 6 (Heideheuvel 2) te Hilversum bieden wij in totaal ca. 194 m² (v.v.o.) kantoorruimte te huur aan, verdeeld over twee bouwlagen (en exclusief een ruime kelderruimte). Deelverhuur (per kamer) mogelijk vanaf ca. 42 m² v.v.o.

Het object is recentelijk gemoderniseerd waarbij er o.a. een nieuw vloertapijt is gelegd, alle binnenmuren zijn gesausd en de gemeenschappelijke keuken deels is vernieuwd. De entree, hal en keukenruimte wordt gedeeld met de overige gebruikers in het pand.

Heideheuvel 2 is gelegen in een fraaie bosrijke locatie aan de noordzijde van het Mediapark te Hilversum. Op het Mediapark zijn de diverse omroepbedrijven en productiehuizen gevestigd die het hart vormen van de Nederlandse televisie en radiowereld.

OPPERVLAKTE
De totale vloeroppervlakte (340 m² v.v.o.) is inclusief een aandeel in de algemene ruimte en als volgt verdeeld:
• Begane grond (kantoor): groot: ca. 42 m² v.v.o. - bestaande uit 1 kantoorkamer.
• 1e verdieping (kantoor): groot: ca. 152 m² v.v.o. - bestaande uit 3 kantoorkamers.

Ten behoeve van opslagdoeleinden is er een ruime kelderruimte aanwezig ter grootte van ca. 559 m².

BEREIKBAARHEID
Het complex is per auto niet alleen goed aan te rijden vanuit het centrum van Hilversum en Bussum, maar ook van en naar de rijksweg A27 (Utrecht - Lelystad) en de rijksweg A1 (Amsterdam – Amersfoort). Het NS-station Mediapark ligt op loopafstand van Heideheuvel 2.

HUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 100,- per m²/per jaar, exclusief BTW.

De aanvangshuurprijs voor het parkeren op maaiveld bedraagt EUR 429,33 per parkeerplaats op jaarbasis. De hierboven vermelde huurprijzen zijn berekend uitgaande van een met BTW belaste huurprijs.

HUURPERIODE
Om optimale flexibiliteit te kunnen bieden worden de kantoorkamers te huur aangeboden voor “onbepaalde” termijn, met een opzegtermijn van 1 (één) maand.

ADMINISTRATIEKOSTEN
Bij het aangaan van de huurverbintenis is huurder een eenmalige administratiekostenvergoeding verschuldigd ten bedrage van EUR 500,00 exclusief BTW.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 (één) maand.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gebouw kent een zeer compleet voorzieningenniveau, waarbij gebruik is gemaakt van hoogwaardige materialen en installaties, ondermeer bestaande uit:
• representatieve hoofdentree;
• plafonds met verlichtingsarmaturen;
• pantry (gemeenschappelijk);
• toiletgroep (gemeenschappelijk);
• kabelgoten v.v. een basis E-installatie (geen garantie op de werking hiervan).


SERVICEKOSTEN
Vanwege de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten wordt aan de huurders van het complex (bij een meer reguliere kantoorfunctie) een voorschotbedrag aan servicekosten berekend van € 32,55 per m²/per jaar, exclusief BTW. In de servicekosten zijn ondermeer begrepen:
• afvalverwerking;
• beveiliging;
• drinkwater;
• de levering van gas, water en elektra en het bijbehorende vastrecht ter zake van de individuele ruimte, alsmede een pro rata aandeel in de algemene ruimte;
• glasbewassing buitenzijde;
• onderhoud buitenterrein, inclusief herstel bestrating;
• gebouwonderhoud;
• gebouwonderhoud ongedierte;
• belasting OZB;
• schoonmaakkosten algemene ruimten;
• schoonmaakverbruik sanitaire middelen (algemene ruimten);
• park kosten.
• waterbelasting;
• 5% administratiekosten;

Nacalculatie van het voorschotbedrag geschiedt jaarlijks achteraf volgens de in de Algemene Bepalingen behorende tot de huurovereenkomst vermelde voorschriften.

BESTEMMING
De voor ‘Bedrijf-Multimedia’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: Multimediabedrijven. Meer informatie hierover is beschikbaar via ons kantoor.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ januari 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van de te verkrijgen finale goedkeuring van onze opdrachtgever, waarbij onder meer de gunning afhankelijk is van de te verkrijgen instemming van het Commissariaat van de Media. Er zal dienaangaande een toetsing plaatsvinden ter zake de geldende planregels. Deze procedure duurt naar verluidt ca. 8 weken.

Contactpersoon

Isabelle Smink

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum