fbpx

Hilversum – Oude Enghweg 24

Oude Enghweg 24

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
459m²
In units vanaf:
459m²
€ 67.500,00
per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Op prachtige locatie, op steenworp afstand van het imposante gemeentehuis van Hilversum gelegen kantoorvilla, architect J.P.H. de Man, gebouwd in 1904 met een v.v.o. van totaal 459 m². Tevens uitstekende parkeervoorzieningen op eigen terrein.

Deze aanbieding gaat uit van een oplevering ná grootschalige verbouwing / modernisering van de kantoorvilla, zowel binnen- als buitenwerks, waarbij de huurder nog inspraak kan hebben in het uiteindelijke opleveringsniveau. Doelstelling van de verbouwing is te komen tot een uiterst representatieve uitstraling van dit bijzondere object, voorzien van een compleet opleveringsniveau. Enkele kenmerken hiervan zijn: strakke wand- en plafondafwerking middels glad stucwerk, vernieuwing van diverse gebouwgebonden installaties, vernieuwing toilet- en keukenvoorziening, airconditioning in nader te bepalen ruimtes, nieuwe vloerbedekking (deels parket en deels tapijt) etc. Daar waar mogelijk zullen de oude stijlkenmerken worden behouden.

Start verbouwing en dus de oplevering van het geheel in overleg.

In de directe omgeving zijn diverse kantoorvilla’s in gebruik bij verschillende branches, w.o. zakelijke dienstverlening en media.

Voor de indeling van deze kantoorvilla verwijzen wij u naar de plattegronden, welke zijn opgenomen in deze brochure. Meetcertificaat volgens NEN 2580 is voorhanden.

LOCATIE
De kantoorvilla is herkenbaar gesitueerd aan de Oude Enghweg (Dudokpark), tegenover de publieksentree van het Stadskantoor van de Gemeente Hilversum.

Het treinstation ‘Hilversum-Centraal’ is op slechts enkele minuten loopafstand gelegen.

OPPERVLAKTE
De verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt totaal 459 m² en is verdeeld over:
• kelder ca. 156 m²
• parterre ca. 140 m²
• 1e verdieping ca. 107 m²
• 2e verdieping ca. 43 m²
• Archief 12 m²

PARKEREN
Op het achter de villa gesitueerde parkeerterrein zijn totaal circa 10 parkeerplaatsen aanwezig.
Het gebruik van de hierboven genoemde parkeervoorziening is bij de huurprijs inbegrepen.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt geheel verbouwd en gemoderniseerd en zal worden voorzien van een hoogwaardig en compleet opleveringsniveau. Zo wordt opgeleverd inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
• airconditioning (in nader overleg);
• glasvezel;
• strak afgewerkte stucwerk wanden en plafonds;
• toiletvoorziening (nieuw);
• keuken met div. inbouw apparatuur (nieuw);
• nieuwe vloerafwerking (deels parket en deels tapijt);
• volledig binnen- en buitenzijde geschilderd en gesaust.
• cv-installatie met radiatoren.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 67.500,-- per jaar, exclusief BTW.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

SERVICEKOSTEN
Er worden door verhuurder geen leveringen en diensten aangeboden. Huurder dient derhalve zelf zorg te dragen voor het afsluiten van ondermeer leveringsovereenkomsten ten behoeve van gas, water en elektra, alsmede ten behoeve van eventuele communicatiediensten. Tevens is huurder zelf verantwoordelijk voor onderhoud tuin, parkeerplaatsen, gas c.v. ketel en glasbewassing etc.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt bij voorkeur afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
Oplevering van het gehuurde kan in overleg plaats vinden.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BESTEMMING / GEBRUIK
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Noordwestelijk Villagebied’ kent aan de villa de bestemming ‘Kantoordoeleinden (K)’ toe.

METRAGE
De in deze aanbieding genoemde metrages zijn met zorg berekend. Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens in geval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.
Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

Contactpersoon

Toine Born
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum