fbpx

Hilversum – Stationsstraat 28

Stationsstraat 28

Hilversum
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
80m²
In units vanaf:
80m²
€ 1.375,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

De moderne winkel is markant gelegen aan de centrumringweg van Hilversum, op de wandelroute van het centraal station naar onder meer het marktterrein en de drukbezochte binnenstad.

Hilversum, als mediastad, telt circa 85.000 inwoners en vervult een streekfunctie in het Gooi. De sterke regionale positie van Hilversum en het gunstige vestigingsklimaat, trekt veel ondernemers aan in onder meer de retail, de dienstensector en de audiovisuele industrie. Het economische klimaat in Hilversum draagt bij aan een levendige binnenstad met onder meer een breed scala aan winkelfiliaalbedrijven en speciaalzaken.

VLOEROPPERVLAK
De winkel kent een verhuur vloeroppervlak van totaal circa 80m² , naar huidige indeldeing bestaande uit circa 64 m² verkoopvloeroppervlak in combinatie met circa 16 m² dagverblijf (pantry, toilet). De winkelruimte kent een frontbreedte van circa 4m¹. Van de winkel is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De in deze documentatie genoemde oppervlakten zijn derhalve slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

OPLEVERINGSNIVEAU
De winkel, met voorbereidingen voor gebruik als kapperszaak, wordt in de huidige ‘casco-plus’ staat aangeboden, derhalve inclusief onder meer:
- systeemplafond met verlichting;
- airco en verwarmingsinstallatie;
- vloerafwerking;
- pantry (v.v. warmwaterboiler) en toilet;
- leidingwerk (voorbereiding ten behoeve van de inrichting als kapperszaak)
- warmwaterboiler (Daaldrop 120 ltr.)
- elektrisch bedienbaar rolluik.

De hierboven genoemde zaken worden ‘om niet’ beschikbaar gesteld. De kosten van onderhoud, vervanging en/of vernieuwing komen voor rekening van huurder.

PARKEREN
Kort parkeren (tot 1 uur) is mogelijk op de openbare parkeerplaatsen aan de Stationsstraat (betaald). Voor langer parkeren kan eenvoudig worden uitgeweken naar onder meer de tegenover gelegen parkeergarage ‘Silverpoint’, alsmede naar het nabij gelegen marktterrein.

HUURPRIJS
De aanvangshuurprijs voor de winkel bedraagt EUR 1.375,- exclusief BTW op maandbasis.

BTW BELASTE HUURPRIJS
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
Huurder is een voorschotbedrag aan servicekosten verschuldigd ter grootte van EUR 250,- per maand (exclusief BTW), inzake de levering van gas, water en elektra inclusief bijbehorend vastrecht.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met eventueel van toepassing zijnde servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2012) voor winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

PLANREGELS
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013’ (alsmede het ter inzage gelegde voorontwerp bestemmingsplan ‘Binnenstad 2018’), kent aan het perceel de bestemming ‘Centrum – Stationsgebied 2 ’ toe. Op grond van deze planregels kan het gebouw onder meer worden aangewend ten behoeve van de functie: kantoren, bedrijven uit de creatieve sector, maatschappelijke activiteiten, dienstverlening en detailhandel.

BIJZONDERE BEPALINGEN
- Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.
- Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.
- De genoemde metrages zijn slechts indicatief. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

GUNNING
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

DISCLAIMER
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum