fbpx

Houten – Voorveste 5

Voorveste 5

HOUTEN
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
2.161 m2
In units vanaf:
0 m2
€ 119.500,00
per jaar excl. BTW
€ 1.550.000,00
kosten koper excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Het betreft hier een zeer representatief zelfstandig bedrijfsgebouw op een mooie zichtlocatie op bedrijventerrein Het Rondeel te Houten.

De kantoorruimte is verdeeld over de begane grond en de 1e en 2e verdieping en de bedrijfsruimte bevindt zich op de begane grond en deels op de verdieping (entresol).

Tevens beschikt het object over ca. 850 m² verhard buitenterrein.

Door de gunstige indeling, uitstekende bereikbaarheid en hoogwaardige specificaties is het bedrijfsgebouw geschikt voor een verscheidenheid aan bedrijven.

Ligging:
Houten is een moderne stad met een dynamisch karakter en een hoog investeringsniveau.

Het bedrijventerrein Het Rondeel is overzichtelijk opgezet, heeft een hoogwaardige uitstraling en een uitstekende infrastructuur.

Het Rondeel is een gemengd bedrijventerrein dat plaats biedt aan bedrijven uit de dienstverlening, bouwwereld, lichte industrie en logistieke dienstverlening en perifere detailhandel. Zowel lokale, regionale als (inter)nationale bedrijven zijn reeds gevestigd op dit bedrijventerrein, waaronder Autobedrijf Broekhuis Volvo, Van der Valk Houten, Heykop B.V., Eigenhuis Keukens en Heineken Brouwerijen.

Locatie en bereikbaarheid:
Houten is dankzij de centrale ligging in het land, in de directe nabijheid van de snelwegen A2, A12 en A27, een zeer gewilde vestigingsplaats voor het bedrijfsleven. Zowel via de rondweg van Houten, alsmede via de Rijksweg A27 is het object eenvoudig bereikbaar.

Het object is met het openbaar vervoer goed te bereiken. Er bevindt zich een bushalte op enkele minuten loopafstand van het object. Houten beschikt over een NS Station.

Vloeroppervlakte:
Totaal ca. 1.311 m² verhuurbaar vloeroppervlak, als volgt verdeeld:
- Ca. 315 m² kantoorruimte op de begane grond;
- Ca. 294 m² kantoorruimte op de 1e verdieping;
- Ca. 210 m² kantoorruimte op de 2e verdieping;
- Ca. 258 m² bedrijfsruimte op de begane grond;
- Ca. 234 m² bedrijfsruimte op de entresol.

Voor de berekening van de oppervlakten is gebruik gemaakt van de meetnorm conform het normblad NEN 2580. Het meetrapport is op aanvraag beschikbaar.

Bij het object behoort ca. 850 m² verhard buitenterrein.

Het object kan wellicht nog met ca. 600 m² bedrijfsruimte worden uitgebreid. Indien uitbreiding voor u wenselijk is adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente Houten om hier duidelijkheid over te verkrijgen en de mogelijkheden te bespreken.

Parkeergelegenheid:
Bij het object behoren 16 (zestien) parkeerplaatsen op eigen terrein.

Opleveringsniveau:
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte staat.

Koopsom:
€ 1.550.000,= kosten koper.

Kosten koper:
Voor rekening van koper komt o.a. de overdrachtsbelasting. Alle overige kosten verband houdende met de levering zijn tevens voor rekening van koper.

Waarborgsom:
Er zal door koper een waarborgsom worden gestort c.q. een bankgarantie worden afgegeven ter grootte van 10% van de koopsom.

Oplevering:
Koper zal het verkochte aanvaarden in de feitelijke staat, “as is, where is”, zonder garanties ten aanzien van installaties, inbouw, milieukundige toestand (bodem, grondwater en asbest) en bouwkundige staat van de onroerende zaak en dergelijke en met alle aan de onroerende zaak verbonden rechten en verplichtingen, alsmede eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken.

Koopovereenkomst:
Er wordt een koopovereenkomst gehanteerd die is/wordt opgesteld door Oranjeborch Makelaars. In de koopovereenkomst zullen ter zake de oplevering van het object, zijnde “as is, where is” bijzondere bepalingen worden opgenomen.

Transport:
In overleg.

Notaris:
Ter keuze van verkoper.

Huurprijs:
€ 119.500,= per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten:
Nader te bepalen.

Nutsvoorzieningen:
Het aangaan van overeenkomsten tot levering van gas, water en energie met de nutsbedrijven zal door of vanwege huurder geschieden. Voor rekening van huurder zijn de kosten voor het verbruik van gas, water en energie van het gehuurde alsmede eventueel vastrecht en meterhuur.

Waarborgsom:
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een bankgarantie c.q. een waarborgsom ter grootte van minimaal 3 (drie) maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling:
Huurbetaling per maand te voldoen.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurtermijn:
5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. Kortere huurperioden zijn bespreekbaar.

Opzegtermijn:
Uiterlijk 12 (twaalf) maanden voor het aflopen van een huurtermijn.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijkse indexering, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, zulks op basis van de consumentenprijsindex (CPI), reeks “alle huishoudens”, zoals vastgesteld door het CBS, met als basisjaar 2015=100.

Energielabel:
Voor dit object geldt een labelklasse A.
Het energielabel is geldig tot 30 oktober 2028.

Bestemming en gebruik:
Ter plaatse vigeert het bestemmingsplan “Het Rondeel – De Meerpaal”. Blijkens de plankaart geldt ter plaatse de bestemming “Bedrijventerrein”, functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 3.2.

Gebruik van het object als kantoor is mogelijk mits het kantoor ondergeschikt is aan en ten dienste staat van de bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat maximaal 50% van het totale bedrijfsoppervlak tot een maximum van 2.000 m² hiervoor gebruikt mag worden.

Koper dient zich ervan te vergewissen dat het object de eigenschappen bezit, benodigd voor het door hem beoogde gebruik en dat het beoogde gebruik past binnen het vigerende bestemmingsplan. Een bestemming kan aan verandering onderhevig zijn. Raadpleeg derhalve voor de actuele gegevens de website ruimtelijkeplannen.nl, de website van de betreffende gemeente of neem contact op met de betreffende gemeente.

Contactpersoon

Toine Born
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266