fbpx

Huizen – Havenstraat 15

Havenstraat 15

Huizen
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
188m²
€ 1.750,00
per maand excl. BTW
€ 219.500,00
kosten koper excl. BTW
verkocht

Omschrijving

In het centrum van Huizen aan de Havenstraat 15 bieden wij een horeca-/winkelruimte met terras te huur / te koop aan ter grootte van ca. 188 m2 b.v.o.

Uitermate geschikt voor bijvoorbeeld een afhaal-/besteldienst in combinatie met horecafunctie, wijnbar en/of een lunchroom/eetcafe.

Het object bestaat o.a. uit een terras aan de voor- en zijkant (ca. 50 zitplaatsen), verkoopruimte met keuken en opslag (ca. 105 m2), ruime kelder met koelcel (ca. 45 m2 b.v.o). en een 1e verdieping ter grootte van ca. 40 m2 b.v.o.

Voldoende parkeergelegenheid in de straat (blauwe zone).

Er is een NEN2580 meetrapportage beschikbaar.

OPLEVERINGSNIVEAU
Uitgangspunt bij aanbieding t.b.v. verhuur en verkoop is de huidige staat van het object ‘as is’, onder meer voorzien van:

- huidige vloerafwerking middels hout.*
- professionele keukenvoorziening*;
- afzuiging t.b.v. kookfornuis*;
- toiletvoorzieningen;
- verwarming middels gas c.v. ketel en radiatoren.*
- bar inclusief koelvoorzieningen (2x)*.

De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * worden om niet ter beschikking gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel en/of vervanging komen voor rekening van de huurder.

BESTEMMING
Conform het vigerende bestemmingsplan “Hoofdwinkelcentrum” zijn de aangewezen gronden bestemd voor: detailhandel of horeca (uit ten hoogste categorie 2 conform de Staat van Horeca-activiteiten). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

NADERE INFO M.B.T. KOOPAANBIEDNG:

VRAAGPRIJS
De vraagprijs bedraagt € 219.500,-- kosten koper.

KADASTER
Gemeente Huizen, sectie D, nummer 1046, groot: 1 are en 60 ca.

OMZETBELASTING
Koper en verkoper zullen niet opteren voor een BTW belaste levering.

KOOPCONTRACT
Conform NVM model (Bedrijfsonroerend goed).

ZEKERHEIDSTELLING
Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, te voldoen binnen 1 maand na het bereiken van schriftelijke overeenstemming.

NOTARIS
Nader te bepalen door koper.

NADERE INFO M.B.T. HUURAANBIEDING

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 1.750,-- per maand, exclusief BTW.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

SERVICEKOSTEN
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van toeleveringscontracten ten behoeve van o.m. water, elektra en de communicatieve diensten.

HUURPERIODE
5 jaar + 5 optiejaren.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg, kan snel.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2012) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Contactpersoon

Isabelle Smink

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum