fbpx

Huizen – Huizermaatweg 356

Huizermaatweg 356

Huizen
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
272m²
In units vanaf:
121m²
€ 100,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
ingetrokken

Omschrijving

Aan de Huizermaatweg 356 te Huizen bieden wij een functionele kantoorruimte te huur aan ter grootte van ca. 272 m² v.v.o. Deelverhuur is bespreekbaar vanaf 121 m².

Deze kantoorruimte is gesitueerd op de 1e verdieping en maakt onderdeel uit van een bedrijfsverzamelgebouw, bestaande uit totaal 4 bouwlagen. Het gehuurde bestaat uit een open ruimte waardoor een nieuwe indeling naar eigen wens eenvoudig gerealiseerd kan worden.

De entree is zowel aan de binnen – als aan de buitenzijde gemoderniseerd.
Zo zijn buiten alle tegels vervangen en is de entree toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Aan de binnenzijde is een PVC-vloer en een automatische schuifdeur geplaatst, wat resulteert in een zeer representatieve uitstraling. De vloer van de 1e verdieping is recentelijk ook voorzien van een PVC-vloer. Tevens is er een glasvezelinternet verbinding aangelegd waardoor er een goede en snelle internetverbinding aanwezig is (abonnement 500 mbps kan evt. worden overgenomen van huidige huurder).

Het kantoorpand is gesitueerd nabij de oude dorpskern van Huizen en ligt tevens op 5 min rijafstand van de A27 richting Utrecht-/Almere en op ca. 10 min rijafstand van de A1 richting Amsterdam. Ook bevindt er zich een bushalte voor het gehuurde.

OPLEVERINGSNIVEAU
De oplevering geschiedt in de huidige staat 'as-is' inclusief de navolgende voorzieningen:
- PVC-vloer;
- liftinstallatie (gemeenschappelijk);
- glasvezelinternetverbinding;
- systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
- eigen pantry en toiletgroep;
- gas c.v. installatie met radiatoren (nieuw);
- kabelgoten v.v. databekabeling (geen garantie op de werking hiervan).

BESTEMMING
Kantoordoeleinden.

PARKEREN
Tot het gehuurde behoren vier (4) parkeerplaatsen. Huurder is hier geen additionele vergoeding voor verschuldigd.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 100,- per m² per jaar, excl. BTW en servicekosten.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

SERVICEKOSTEN
Het voorschotbedrag aan servicekosten bedraagt € 31,- p/m², per jaar exclusief BTW.
In de servicekosten zijn begrepen:
- gasverbruik incl. vastrecht;
- elektriciteitsverbruik incl. vastrecht t.b.v. installaties en de verlichting van
gemeenschappelijk en eigen ruimten;
- watergebruik incl. vastrecht;
- onderhoud en periodieke controle van verwarmings- en/of
luchtbehandelingsinstallaties;
- idem van liftinstallaties en noodstroominstallaties;
- idem van brandmeldinstallaties en brandpreventiemiddelen;
- idem van automatische deurbediening;
- schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing
buitenzijde;
- containerhuur voor afval en kosten van afvoer en verwerking;
- reinigen van goten alsmede het ontstoppen van putten, riolen en afvoeren;
- assurantiepremie buitenbeglazing;
- onderhoud buitenterrein en groenvoorziening;
- administratiekosten ad. 5% over de kosten van de hiervoor genoemde leveringen
en diensten.

Afrekening elektra geschiedt middels een tussenmeter.

HUURPERIODE
5 jaar met 5 optiejaren, waarbij flexibele termijnen bespreekbaar zijn.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ feb 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Contactpersoon

Isabelle Smink

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum