fbpx

Kortenhoef – Koninginneweg 64A

Koninginneweg 64A

Kortenhoef
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
300 m2
In units vanaf:
85 m2
€ 125,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Recentelijk verbouwde/gemoderniseerde kantoorruimte met prachtig uitzicht op de 's-Gravelandsche Vaart met een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal ruim 300m² v.v.o.
De ruimte is gelegen op de 1e verdieping en heeft een eigen fraaie en representatieve entree. Tevens is er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Deelverhuur vanaf 85m² v.v.o. behoort tot de mogelijkheden.

Lage energiekosten door zonnepanelen!

De indeling is als volgt:
Kantoorruimte I: ca 103 m² v.v.o. gelegen aan de voorzijde
Kantoorruimte II: ca. 85m² v.v.o. gelegen in het midden
Kantoorruimte III: ca. 88m² v.v.o. gelegen aan de achterzijde

Alle ruimtes zijn recent gemoderniseerd en o.a. voorzien van eigen pantry, toiletten en airconditioning. Kenmerkend voor deze ruimte is het vele lichtinval door de recent geplaatste dakkapellen.

BEREIKBAARHEID
Vrije ligging aan doorgaande weg in de directe nabijheid van Hilversum en verbindingswegen N236 en N201, onderdeel uitmakend van kleinschalig bedrijventerrein. Ligging op korte afstand van de uitgestrekte landgoederenzone van natuurmonumenten, het bos van Spanderswoud en het plassengebied van Kortenhoef-Ankeveen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het geheel wordt opgeleverd in de huidige staat inclusief ondermeer:
• airconditioning* (warmen en koelen);
• nieuwe systeemplafonds v.v. LED-verlichting*;
• deels nieuwe vloerafwerking;
• vernieuwde toiletgroepen;
• nieuwe pantry (kantoorruimte I en III).

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt €125 per m² per jaar excl. BTW en servicekosten.

BESTEMMING
De huidige bestemming "kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht" betreft enkel bestemming bedrijf. Volgens deze bestemming zijn bedrijven t/m categorie 2 toegestaan.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

SERVICEKOSTEN
Voorschotbedrag van € 25,- per m² per jaar. Na verrekening jaarlijks o.b.v. m². Huurder draagt zelf zorg voor de levering ten behoeve van communicatieve diensten.

HUURPERIODE
In overleg.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg, kan snel.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2003) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

Contactpersoon

Toine Born
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum