Loosdrecht – Industrieweg 14G, H, P

Industrieweg 14G, H, P

Loosdrecht
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
525m²
In units vanaf:
425m²
€ 4.000,00
per maand excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Gelegen in het KeyPoint project in Nieuw-Loosdrecht een zeer representatieve bedrijfs-/showroomunit van totaal 425 m² v.v.o. verdeeld over de parterre en de verdieping en met totaal circa 6 parkeerplaatsen (maaiveld).

De showroom, van origine bestaande uit drie individuele bedrijfsunits, kent een hoogwaardig en compleet voorzieningenniveau en is multifunctioneel aanwendbaar.

TOTAAL VLOEROPPERVLAK
Het verhuurbaar vloeroppervlak van 425 m² kan worden onderverdeeld in 223 m² parterre bedrijfs-/showroomruimte in combinatie met 202 m² kantoren/showroom op de verdiepingsvloer.

Het hierboven genoemde verhuurbaar vloeroppervlak is conform de verkregen opgaaf volgens een NEN 2580 (meet)rapport.

OPLEVERINGSNIVEAU
De showroom is luxueus afgewerkt en voorzien van onder meer:
- overheaddeuren (breedte 3.50 x hoogte 3,50), totaal 3 stuks;
- pantry;
- toiletten;
- gas c.v. installatie met radiatoren;
- alarminstallatie met brandmelders;
- wand- en plafondafwerking (deels) voorzien van opbouwverlichting.

PARKEREN
Tot het object behoren totaal circa 6 (zes) parkeerplaatsen op het voorgelegen terrein.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt op maandbasis EUR 4.000,- exclusief BTW.

De verschuldigde huurprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
De eerst betaling bestrijkt een periode van totaal 3 (drie) maanden, waarna deze telkens per maand vooruit dient te worden voldaan.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een waarborgsom te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing.

Huurder dient dienovereenkomstig voor eigen rekening zorg te dragen voor het afsluiten van leveringscontracten voor onder meer nutsvoorzieningen en communicatieve diensten.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW,uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van ten minste 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
In overleg.

ENERGIEPRESTATIE
Informatie volgt.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ januari 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BESTEMMING
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw Loosdrecht”, door de gemeente Wijdemeren vastgesteld op 27 september 2012, kent aan het gebouw de bestemming ‘Bedrijf’.

BIJZONDERE BEPALINGEN
- Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.
- Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.
De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten.DISCLAIMER
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum