fbpx

Nederhorst Den Berg – Reeweg 16

Reeweg 16

Nederhorst Den Berg
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
160m²
In units vanaf:
160m²
€ 1.750,00
per maand excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Op kleinschalig bedrijventerrein aan de Reeweg in Nederhorst den Berg te huur aangeboden kantoorruimte ( circa 160 m²) met 3 parkeerplaatsen.
Het bedrijventerrein heeft een vrije ligging aan de doorgaande weg ( N-523) met een goede aansluiting op de N-201 richting Utrecht en Amsterdam, alsmede via de N-236 richting Weesp en omgeving.

INDELING
Riante ontvangstruimte met garderobe, spreekkamer, grote open kantoorruimte , archief-/technische ruimte, pantry en eigen toiletvoorzieningen.

OPLEVERINGSNIVEAU
De oplevering geschiedt in de huidige staat ‘as-is’, inclusief onder andere:
• huidige vloerafwerking middels tapijt*;
• alarminstallatie*;
• eigen CV ketel met radiatoren;
• lamellen*;
• eigen toiletvoorziening (dames en heren gescheiden);
• airconditioning*;
• pantry;

De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * worden om niet ter beschikking gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel en/of vervanging komen voor rekening van de huurder.

PARKEREN
De kantoorruimte heeft beschikking over 3 eigen parkeerplaatsen voor de deur.

AANVANGSHUURPRIJS
€ 1.750,- per maand exclusief de verschuldigde BTW en servicekosten.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

SERVICEKOSTEN
Het voorschotbedrag aan servicekosten bedraagt € 680,- per kwartaal, exclusief BTW.
In de servicekosten zijn begrepen:
• gasverbruik incl. vastrecht;
• elektriciteitsverbruik incl. vastrecht t.b.v. installaties en de verlichting van eigen
ruimten;
• watergebruik incl. vastrecht;
• onderhoud buitenzijde van het pand;
• alarminstallatie en brandalarm (geschakeld);

De huurder is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en levering van communicatieve diensten.

BESTEMMING
Conform het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Nederhorst den Berg zijn de voor 'Bedrijf' aangewezen gronden bestemd voor:
a. bedrijfsmatige activiteiten, behorende tot categorieën 1 t/m 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie/ borg te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

HUURPERIODE
5 jaar met 5 optiejaren, waarbij afwijkende termijnen bespreekbaar zijn.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg, kan snel.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 30-01-2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd

Contactpersoon

Toine Born
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum