fbpx

Almere – Heliumweg 61

Heliumweg 61

Almere
Soort object:
Maatschappelijk Vastgoed
Oppervlakte:
5.094m²
In units vanaf:
5.094m²
€ 415.000,00
per jaar excl. BTW
ingetrokken

Omschrijving

Het schoolgebouw (bouwjaar 2010) is een ontwerp van Sluijmer en Van Leeuwen ‘Architectuur Bureau’ te Utrecht en is gerealiseerd ten behoeve van de International School Almere (ISA). Met de realisatie is gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, waarbij rekening is gehouden met energiereductie en investeringen op het gebied van de duurzaamheid door onder meer gebruik te maken van zonne-energie.
Het gebouw kent een compleet opleveringsniveau, voorzien van onder meer:
• systeemplafons met verlichtingsarmaturen;
• luchtbehandelinginstallatie met vloerverwarming;
• wand- en vloerafwerking
• een geoutilleerde kantine;
• een sportzaal met kleedkamers;
• een auditorium
• een sportveld (dakopbouw)
• een mediatheek
• een schoolplein (dakopbouw)
• zonnepanelen;
• naar huidige indeling: 19 lokalen met facilitaire ruimten en
• kantoren.

Het gebouw kent een bruto vloeroppervlak van totaal 5.094 m² (inclusief de parkeergarage) en een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal 3.740 m²,
bestaande uit:
• Parterre: totaal circa 2.809 m² verhuurbaar vloeroppervlak;
• Verdieping: totaal circa 931 m² verhuurbaar vloeroppervlak.

PARKEREN
Het gebouw beschikt over een inpandige parkeergarage met een capaciteit van totaal 34 parkeerplaatsen met fietsenstalling.

BEREIKBAARHEID
Het gebouw gelegen nabij de rijksweg A6 (Amsterdam – Almere), knooppunt Gooimeer. Het treinstation Almere Poort is op enkele minuten loopafstand gelegen.

BESTEMMING
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Almere Poort Oost en Duin’ kent aan het object de bestemming “Maatschappelijk’ toe. Op grond van deze bestemming kan het gebouw in gebruik worden genomen voor de functie van: (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs en daarmee gelijk te stellen sectoren, inclusief ondergeschikte horeca en ondergeschikte detailhandel.

HUURVOORWAARDEN

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt op jaarbasis: EUR 415.000,-

HUURBETALING
De huurbetalingsverplichting dient op kwartaalbasis bij vooruit betaling te worden voldaan.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde huurbedragen zijn vrij van BTW, uitgaande van het feit dat huurder niet voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 10 (tien) jaar te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
Het gebouw komt, behoudens in het geval van verlenging van de vigerende huurverbintenissen met Het Baken Almere, stichting voor Interconfessioneel Onderwijs’ per medio 2021 vrij van huur en gebruik beschikbaar.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum