fbpx

Breukelen – Straatweg 112

Straatweg 112

Breukelen
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
81 m2
In units vanaf:
81 m2
€ 1.750,00
per maand excl. BTW
nieuw

Omschrijving

Zeer strategisch en zichtbaar gelegen karakteristieke winkel-/kantoorruimte aan dé doorgaande weg van Breukelen. Gelegen op het zeer herkenbare punt tegenover de Pieterskerk en aan de gezellige Kerkbrink. Ontdek de perfecte winkel-/kantoorruimte voor uw bedrijf in het levendige hart van Breukelen!

LOCATIE
Breukelen, onderdeel van de gemeente Stichtse Vecht, telt ca. 10.000 inwoners.

Het zeer herkenbare witte pandje ligt op een uitstekende zichtlocatie, gelegen op de hoek aan zowel de doorgaande weg de Straatweg én het sfeervolle plein de Kerkbrink.

Het plein de Kerkbrink is het belangrijkste en meest centrale plein van Breukelen. Met op vrijdag een gezellige weekmarkt. Aan de Straatweg zijn o.a. Loetje en de Hema gelegen.
De nabije voorzieningen zijn publiektrekkers, hetgeen bijdraagt aan de dynamiek van deze plek.

VLOEROPPERVLAK
De totale verhuuroppervlakte bedraagt ca. 81 m² v.v.o. en is als volgt over de diverse bouwlagen verdeeld:
- Begane grond: ca. 42 m² v.v.o.
- 1e verdieping: ca. 39 m² v.v.o.

PARKEREN
Aan de openbare weg is ruim voldoende parkeergelegenheid.

OPLEVERINGSNIVEAU
De ruimte wordt opgeleverd in de huidige staat, inclusief onder meer de navolgende voorzieningen.

Begane grond:
- systeemplafond v.v. inbouwspots*;
- grotendeels v.v. dubbel glas;
- gas cv-installatie met wandradiatoren*;
- airco plafondunit**.

Verdieping:
- huidige plafondafwerking*;
- grotendeels v.v. dubbel glas;
- eenvoudige keuken v.v. vaatwasser en inbouwkoelkast*;
- toiletvoorziening.

De middels (*) aangeduide zaken en voorzieningen worden ‘om niet’ en in de huidige technisch fysieke staat beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud en herstel van deze zaken komen voor rekening van huurder.

De middels (**) aangeduide zaken en voorzieningen worden door huidige huurder ter overname aangeboden.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt EUR 1.750,- op maandbasis, exclusief BTW.

SERVICEKOSTEN
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van toeleveringscontracten ten behoeve van o.m. gas, water, elektra en de communicatieve diensten, alsmede diverse onderhoudscontracten t.b.v. de technische installaties.

ENERGIELABEL
Energielabel E.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

BESTEMMING
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Breukelen Centrum’ kent aan het pand de volgende bestemmingen toe:
- detailhandel;
- horeca in de vorm van spijsverstrekkers dag;
- dienstverlening.

Meer informatie over de geldende planregels is te vinden op de website: Ruimtelijkeplannen.nl.

ZEKERHEIDSSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 maanden (bruto) huurprijs te verhogen met de verschuldigde omzetbelasting.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPERIODE(N)
Bij voorkeur 5 jaar te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

OVER-/ONDERMAAT
Er is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn hiervan afkomstig.

GUNNING
De verhuurder/eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen van de overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Contactpersoon

Toine Born
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266