fbpx

Breukelen – Straatweg 112

Straatweg 112

Breukelen
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
81 m2
In units vanaf:
81 m2
€ 349.500,00
kosten koper excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Zeer strategisch en zichtbaar gelegen karakteristieke winkel-/kantoorruimte aan dé doorgaande weg van Breukelen. Gelegen op het zeer herkenbare punt tegenover de Pieterskerk en aan de gezellige Kerkbrink. Ontdek de perfecte winkel-/kantoorruimte voor uw bedrijf in het levendige hart van Breukelen!

LOCATIE
Breukelen, onderdeel van de gemeente Stichtse Vecht, telt ca. 10.000 inwoners.

Het zeer herkenbare witte pandje ligt op een uitstekende zichtlocatie, gelegen op de hoek aan zowel de doorgaande weg de Straatweg én het sfeervolle plein de Kerkbrink.

Het plein de Kerkbrink is het belangrijkste en meest centrale plein van Breukelen. Met op vrijdag een gezellige weekmarkt. Aan de Straatweg zijn o.a. Loetje en de Hema gelegen.
De nabije voorzieningen zijn publiektrekkers, hetgeen bijdraagt aan de dynamiek van deze plek.

VLOEROPPERVLAK
De totale oppervlakte bedraagt ca. 81 m² v.v.o. en is als volgt over de diverse bouwlagen verdeeld:
- Begane grond: ca. 42 m² v.v.o.
- 1e verdieping: ca. 39 m² v.v.o.

PARKEREN
Aan de openbare weg is ruim voldoende parkeergelegenheid.

OPLEVERINGSNIVEAU
De ruimte wordt opgeleverd in de huidige staat, inclusief onder meer de navolgende voorzieningen.

Begane grond:
- systeemplafond v.v. inbouwspots;
- grotendeels v.v. dubbel glas;
- gas cv-installatie met wandradiatoren;
- airco plafondunit.

Verdieping:
- huidige plafondafwerking;
- grotendeels v.v. dubbel glas;
- eenvoudige keuken v.v. vaatwasser en inbouwkoelkast;
- toiletvoorziening.

Ten aanzien van de feitelijke staat van het verkochte object (waaronder mede begrepen de technische en milieukundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze verkoop geschiedt onder het principe van "as is”. Dit houdt in dat koper het verkochte object op de transportdatum zal aanvaarden in de (feitelijke) staat waarin ze alsdan verkeert. De aanwezigheid van achterstallig onderhoud en/of gebreken zijn voor rekening en risico van koper en vrijwaart verkoper.

VRAAGPRIJS
€ 349.500 ,-- kosten koper.

KOSTEN KOPER
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en notariële transportkosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

OMZETBELASTING
Verkoper opteert bij verkoop niet voor een met BTW belaste levering van de onroerende zaak.

KADASTRAAL BEKEND
Gemeente Breukelen-Nijenrode, sectie B, nummer 1165 , groot ca. 46 m².

LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen die voortvloeien uit de laatste titels van eigendomsverkrijging en (indien dat een andere akten is) uit de akte waaraan verkoper zijn bevoegdheid tot levering ontleent.

BODEM/ASBEST/ONDERGRONDSE TANK
Bij verkoper zijn geen bijzonderheden bekend t.a.v. de bodemgesteldheid en aanwezigheid van ondergrondse tank en asbesthoudende materialen. Het risico t.a.v. eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging, alsmede de aanwezigheid van asbesthoudende materialen komt met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht voor rekening van koper met vrijwaring daarvan voor verkoper.

NOTARIS
De oplevering en aansluitend het transport bij het door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de koopovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt dan wel een waarborgsom te worden gestort in handen van de notaris gelijk aan 10% van de koopsom.

KOOPOVEREENKOMST
Op basis van het standaardmodel koopovereenkomst voor bedrijfs-onroerend goed (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Koper dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door koper beoogde bedrijfsvoering in het gekochte te kunnen uitoefenen.

ENERGIELABEL
Energielabel E.

BESTEMMING
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Breukelen Centrum’ kent aan het pand de volgende bestemmingen toe:
- detailhandel;
- horeca in de vorm van spijsverstrekkers dag;
- dienstverlening.

Meer informatie over de geldende planregels is te vinden op de website: Ruimtelijkeplannen.nl.

AANVAARDING
In overleg.

OVER-/ONDERMAAT
Er is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn hiervan afkomstig.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd. De verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

Contactpersoon

Toine Born
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266