fbpx

Bussum – Sint Vitusstraat 27

Sint Vitusstraat 27

Bussum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
60 m2
In units vanaf:
60 m2
€ 875,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Te huur aangeboden winkel-/kantoorruimte aan de Sint Vitusstraat 27 te Bussum. Uitstekend geschikt voor zakelijke – en/of persoonlijke dienstverlening. Hierbij valt te denken aan kleine zelfstandige actief in de advocatuur, administratiekantoor en/of persoonlijke verzorging zoals een kapsalon, schoonheidsspecialist of pedicure. Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 60 m², inclusief een benedenverdieping van ca. 25 m2 (vrije hoogte 2.3 meter) met daglichttoetreding.

De Sint Vitusstraat 27 heeft een hoge attentiewaarde vanwege de vele ouders die hun kinderen ’s morgens en ’s middags komen ophalen op de tegenover liggende Sint Vitusschool en de om de hoek gelegen Jumbo Golf & Hockey. Tevens grenst de Sint Vitusstraat aan het centrumgebied van Bussum, vlakbij de Huizerweg, die geldt als een van de uitvalswegen van en naar de Rijksweg A1. NS station Bussum is op loopafstand gelegen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Oplevering geschied in de casco staat, inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- eigen nutsvoorzieningen;
- glasvezelinternet aansluiting;
- wandafwerking middels stuc- en sauswerk;
- vloerafwerking middels granito en nieuw tapijt (benedenverdieping).

Het complete interieur van de huidige kapsalon wordt ter overname aangeboden voor een bedrag van € 4.750,-

BESTEMMING
De voor 'Gemengde doeleinden' aangewezen gronden zijn o.a. bestemd voor ‘detailhandelsdoeleinden’, ‘dienstverlening’ en ‘kantoren’.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 875,-- per maand. Geen btw en servicekosten.

PARKEREN
Er bevindt zich voldoende (betaalde) parkeergelegenheid voor de deur.

BTW CLAUSULE
Geen BTW van toepassing.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vermeerderd met 3%.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing. Huurder dient zelf de leveringsovereenkomsten te sluiten t.b.v. gas, water en elektra, alsmede de communicatieve diensten.

HUURPERIODE
In overleg tussen partijen overeen te komen, bij voorkeur voor langere termijnen.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

AANVAARDING
In overleg, kan snel.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ januari 2015) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266