fbpx

Hilversum – 1e Loswal 11

1e Loswal 11

HILVERSUM
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
285 m2
In units vanaf:
0 m2
€ 3.450,00
per maand excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

In 2024 verrijzen drie turn-key bedrijfshallen (ca. 285m² b.v.o.) naast de Bouwmaat Hilversum, gelegen aan de 1e Loswal te Hilversum. Op deze uitstekende locatie op het bedrijventerrein "Havenkwartier" bieden wij deze nieuwe hoogwaardig afgewerkte bedrijfsunits met kantoorruimte te huur aan.

VLOEROPPERVLAK
begane grond: bedrijfsruimte van ca. 150 m² b.v.o. (ca. 6,5 m breed en ca. 22,2 m lengte) ;
verdieping: kantoorruimte van ca. 35 m² b.v.o. en bedrijfsruimte van ca. 100 m² b.v.o.
Plattegronden op aanvraag via ons kantoor verkrijgbaar.

PARKEREN
Tot het gehuurde behoren circa 2 tot 3 gereserveerde parkeerplaatsen voor overheaddeur.

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
De A2 en de A27 liggen om de hoek.

OPLEVERINGSNIVEAU
De bedrijfsunits worden in zeer compleet afgebouwde staat opgeleverd (turn-key), inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- Pantry v.v. koelkast en vaatwasser;
- Toilet met fonteintje op verdieping v.v. vloer- en wandtegels van Mosa alsmede
een systeemplafond met verlichting;
- Kantoorruimte is v.v. PVC-vloer en systeemplafond met verlichting;
- Vloerverwarming;
- Airco in kantoor;
- Wanden kantoor volledig gesausd;
- Elektrisch bedienbare overheaddeur (4.00x4.00 meter);
- Sparing t.b.v. eventuele goederenlift;
- Internetaansluiting glasvezel, af te sluiten bij Eurofiber;
- Vloerbelasting begane grond 2.500 kg/m² - verdieping 500 kg/m²
- 3x40A (nr 11 is v.v. 80A).

AANVANGSHUURPRIJS
Per bedrijfsunit € 3.450,- per maand, exclusief BTW.

BESCHIKBAARHEID
Mede afhankelijk van het gereedkomen van de bouw, aanleg van de nutsvoorzieningen en de planning v.d. aannemer inzake de afbouw, houden wij rekening met mei 2024. Meer info hierover is via ons kantoor verkrijgbaar.

BESTEMMING
Conform het huidige bestemmingsplan “Vreelandseweg” is het object aangeduid als Enkelbestemming Bedrijventerrein - 1, hetgeen het gebruik mogelijk maakt van:
- bedrijven behorende tot categorie 2, 3.1, 3.2 en 4.1 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen "Staat van Bedrijfsactiviteiten";
- een onderneming in de creatieve industrie.

Meer informatie over de bestemming is te vinden op de website van de rijksoverheid: Ruimtelijkeplannen.nl.

HUUROVEREENKOMSTEN
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2003) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen. Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

SERVICEKOSTEN
Geen leveringen en diensten door verhuurder, huurder is zelf verantwoordelijk voor de levering van elektra en water, alsmede onderhoud technische installaties en overheaddeur. Tevens zal huurder zelf zorg dragen voor de levering van communicatieve diensten.

HUURTERMIJN
Bij voorkeur 5 jaar met aansluitende verlengingsperioden van telkens 5 jaar. Afwijkende periode bespreekbaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266