fbpx

Hilversum – Arendstraat 11

Arendstraat 11

HILVERSUM
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
460 m2
In units vanaf:
414 m2
€ 115,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Het uit de jaren vijftig daterende fabrieksgebouw van pillenfabrikant ‘Roter’, is getransformeerd tot een modern Hilversums kantorencomplex voor de creatieve sector. Het gebouw heeft hierbij de naam gekregen "Rotor Media".
In het ‘Rotor Media’ zijn diverse creatieve bedrijven en ondernemingen gehuisvest (geweest), waaronder BNN, Spil Games, La Place, Quadia, ShipitSmarter en Care to Change.

BEREIKBAARHEID
Het complex is per auto goed aan te rijden vanuit het centrum, maar ook van en naar de rijksweg A27 (Utrecht-Lelystad) en de rijksweg A1 (Amsterdam-Amersfoort). Vanaf het centraal treinstation van Hilversum rijden er meerdere buslijnen (108 en 109) in de richting van de Arendstraat.

Met het afronden van het provinciale besluit rond de aanleg van de HOV-lijn (een busverbinding voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer), komt ter hoogte van de Mussenstraat een eerste en enige halte met een rechtstreekse aansluiting op het treinstation Hilversum-centraal station.

VERHUURBAAR VLOEROPPERVLAK
De beschikbare kantoorunit kent een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal circa 460 m², welk vloeroppervlak desgewenst kan worden verkleind tot 414 m². Het oppervlak is met zorg berekend door het bouwtechnische bureau MRBA te Hilversum.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het kantoor kent een zeer compleet voorzieningenniveau, waarbij gebruik is gemaakt van hoogwaardige materialen en installaties, onder meer bestaande uit
• representatieve hoofdentree;
• systeemplafonds met verlichtingsarmaturen (deels) en een industrieel plafond (deels);
• toiletgroep
• ruime pantry met bar/tafel;
• kabelgoten v.v. een basis E-installatie;
• luchtbehandelingssysteem;
• brandmeldinstallatie;
• brandcompartimentering, 60 min brandwerendheid;
• zonwering;
• elektronisch bedienbaar hekwerk;
• raamkozijnen voorzien van draai-/kiepramen met gelaagd veiligheidsglas;
• glasvezel dataverbindingslijnen;
• toegangscontrole systeem (van het merk ‘Salto’) vanaf de hoofdentree tot het gehuurde;
• camerabeveiliging middels CCTV in de algemene ruimten en de buitenruimten.

HUURPRIJS
De huurprijs bedraagt € 115,- per m² per jaar excl. BTW.

Voor het parkeren is een huurprijs verschuldigd van EUR 467,50 exclusief BTW per parkeerplaats op jaarbasis.

PARKEERGELEGENHEID
Bij de ruimte kunnen totaal circa 10 parkeerplaatsen worden aangeboden.

SERVICEKOSTEN
Vanwege de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten wordt aan de huurders van het complex (bij een meer reguliere kantoorfunctie) een voorschotbedrag aan servicekosten berekend van indicatief EUR 36,00 per m² op jaarbasis exclusief BTW.

In de servicekosten zijn begrepen
- onderhoud gas cv-installatie;
- onderhoud buitenterrein, inclusief herstel bestrating;
- glasbewassing buitenzijde;
- bijdrage totale afvalverwerkingskosten;
- schoonmaakkosten algemene ruimten (niet betreffende het openbare gedeelte van het bedrijfsrestaurant);
- de levering van gas, water en elektra en het bijbehorende vastrecht ter zake van de individuele ruime, alsmede een pro rata aandeel in de algemene ruimte;
- videocamerabewaking;
- de kosten van onderhoud en gebruik van de gebouw gebonden installaties en voorzieningen, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt de elektrische installatie (inclusief de zwakstroominstallatie), de liftinstallatie, de elektrisch bedienbare toegangshekken; de aanwezige zonneschermen (screens), het toegangscontrole systeem (van het merk Salto), de luchtbehandelingsinstallatie.
- aanpassen brievenbussen, naams- en wegbewijzeringborden;
- 6% administratiekosten.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

AANVAARDING
In overleg.

ENERGIEPRESTATIE
De betreffende ruimte beschikt thans over een energielabel C.

BIJZONDERE BEPALINGEN
- Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.
- De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten.
- Met het aanstaande vertrek van La Place, zal ook een opvolgend exploitant gecontracteerd moeten gaan worden voor de exploitatie van het bedrijfsrestaurant. Ter compensatie voor het gebruik van ruimte (m²) ten behoeve van het bedrijfsrestaurant, behoudt verhuurder het recht voor om de (kale) huurprijs met 5% te verhogen, zulks afhankelijk van te maken financiële en operationele afspraken met de nieuwe horeca-exploitant.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

HUURPRIJSINDEXERING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-BEPALING
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

ONDER-/OVERMAAT METRAGE
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

GUNNING
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266