fbpx

Hilversum – Arendstraat 41

Arendstraat 41

Hilversum
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
185 m2
In units vanaf:
140 m2
€ 110,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

In de nieuwbouw, behorende tot het Rotor Media bedrijfsgebouw, komt een zelfstandige bedrijfs-/kantoorunit beschikbaar van totaal circa 185 m².

Bereikbaarheid
De bedrijfsunit is per auto goed bereikbaar komende vanaf het centrum, alsmede vanaf de rijksweg A27 (Utrecht-Lelystad) en de rijksweg A1 (Amsterdam-Amersfoort). Reist u met het openbaar vervoer, dan rijden er van Hilversum Centraal Station meerdere buslijnen (108 en 109) in de richting van de Arendstraat.

HOV-lijn
Met de aanleg van de infrastructurele werkzaamheden betreffende de HOV-lijn (een busverbinding voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer), komt ter hoogte van de Mussenstraat een eerste (en enige) halte, met een rechtstreekse aansluiting op het treinstation Hilversum - Centraal Station.

Parkeren
Tot de bedrijfsunit behoort het gebruik van 2 (twee) gereserveerde parkeerplaatsen, gelegen op het omsloten binnenterrein.
Mitsdien voorradig kunnen extra parkeerplaatsen worden gehuurd.

Opleveringsniveau
De bedrijfsunit kent een hoogwaardig en compleet voorzieningenniveau, onder meer bestaande uit:
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- brandmeldinstallatie;
- lichtkoepel
- videoregistratie ten behoeve van het buitenterrein (gedeeltelijk);
- naams- en wegbewijzeringborden;
- pantry;
- toiletgroep;
- kabelgoten voorzien van een basis E-installatie;
- draai-/kiepramen voorzien van isolerende beglazing;
- scheidingswanden*;
- vloerbedekking*.

De kosten van onderhoud, vervanging en/of herstel van de aangeduide zaken*, komen voor rekening van huurder.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs voor de bedrijfsunit bedraagt: EUR 110,- exclusief BTW per m² op jaarbasis.

Voor het parkeren is een huurprijs verschuldigd van EUR 467,50 exclusief BTW per parkeerplaats op jaarbasis.

BTW belaste huurprijs
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Servicekosten
Vanwege de navolgende door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten, wordt een voorschotbedrag aan servicekosten berekend van EUR 36,00 per m² exclusief BTW op jaarbasis.

In de servicekosten zijn onder meer begrepen:
• onderhoud gas cv-installatie;
• onderhoud buitenterrein, inclusief straatwerk en hekwerksysteem;
• glasbewassing buitenzijde;
• bijdrage in de afvalverwerkingkosten;
• schoonmaakkosten algemene ruimten;
• gasverbruik ten behoeve van verwarming;
• de levering van gas, water en elektra en het bijbehorende vastrecht ter zake van de individuele
ruimte, alsmede een pro rata aandeel in de algemene ruimte;
• videocamerabewaking;
• aanpassen brievenbussen, naams- en wegbewijzeringborden;
• 6% administratiekosten.

Nacalculatie van het voorschotbedrag geschiedt jaarlijks achteraf volgens de in de Algemene Bepalingen behorende tot de huurovereenkomst vermelde voorschriften.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Het hanteren van een afwijkende huurperiode is bespreekbaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van bijvoorbeeld 6 tot 12 maanden, welke opzegtermijn partijen in nader overleg zullen overeenkomen.

Aanvaarding
In overleg

Huurovereenkomst (model-ROZ)
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

NEN 2580
Het oppervlakte is met zorg berekend door het bouwtechnische bureau MRBA te Hilversum. Van de ruimte is een NEN 2580 (meet)rapport beschikbaar.

Energieprestatie
De betreffende ruimte beschikt thans over een energielabel C.

Voorbehoud(en)
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Disclaimer
De in deze advertentie vermelde informatie is met zorg samengesteld, hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266