fbpx

Hilversum – Arendstraat 49

Arendstraat 49

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
511 m2
In units vanaf:
511 m2
€ 90,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Het uit de jaren vijftig daterende fabrieksgebouw van pillenfabrikant ‘Roter’, is getransformeerd tot een modern Hilversums kantorencomplex voor de creatieve sector. Het gebouw heeft hierbij de naam gekregen "Rotor Media". In het ‘Rotor Media’ zijn diverse creatieve bedrijven en ondernemingen gehuisvest, waaronder: La Place, Quadia, ShipitSmarter en Care to Change.

In het omstreeks 2001 herbouwde bouwdeel is op de parterre bedrijfs-/kantoorunit beschikbaar van totaal ca. 511m².

Het oppervlakte is met zorg berekend door het bouwtechnische bureau MRBA te Hilversum. Van de ruimte is geen NEN 2580 (meet)rapport beschikbaar.

BEREIKBAARHEID
Het complex is per auto goed aan te rijden vanuit het centrum, maar ook van en naar de rijksweg A27 (Utrecht-Lelystad) en de rijksweg A1 (Amsterdam-Amersfoort). Vanaf het centraal treinstation van Hilversum rijden er meerdere buslijnen (108 en 109) in de richting van de Arendstraat.

Met het afronden van het provinciale besluit rond de aanleg van de HOV-lijn (een busverbinding voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer), komt ter hoogte van de Mussenstraat een eerste en enige halte met een rechtstreekse aansluiting op het treinstation Hilversum-centraal station.

PARKEREN
Bij de ruimte kunnen totaal circa 10 parkeerplaatsen worden aangeboden, waarvan 4 parkeerplaatsen op het omsloten binnen terrein en waarvan 6 te situeren op de parkeerstrook aan de Mussenstraat.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gebouw kent een zeer compleet voorzieningenniveau, waarbij gebruik is gemaakt van hoogwaardige materialen en installaties, onder meer bestaande uit:
• representatieve hoofdentree;
• systeemplafonds met LED-verlichtingsarmaturen (vernieuwing);
• toiletgroepen, waarbij de kranen zijn voorzien van sensoren;
• kabelgoten v.v. een basis E-installatie;
• luchtbehandelingssysteem;
• brandmeldinstallatie;
• geoutilleerde bedrijfskeuken (La Place) met een buitenterras;
• brandcompartimentering, 60 min brandwerendheid;
• buitenzonwering;
• aluminium kozijnen voorzien van draai-/kiepramen met op de parterre gelaagd veiligheidsglas;
• elektronisch bedienbare hekwerken;
• glasvezel dataverbindingslijnen;
• een fotostudio.

HUURPRIJS
De aanvangshuurprijs voor de bedrijfs-/kantoorruimte bedraagt: EUR 90,-exclusief BTW per m² op jaarbasis.

Voor het parkeren is een huurprijs verschuldigd van EUR 467,50 exclusief BTW per parkeerplaats op jaarbasis.

BTW belaste huurprijs
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

SERVICEKOSTEN
Vanwege de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten wordt aan de huurders van het complex (bij een meer reguliere kantoorfunctie) een voorschotbedrag aan servicekosten berekend van indicatief EUR 36,00 per m² op jaarbasis exclusief BTW.

In de servicekosten zijn ondermeer begrepen:
• onderhoud gas cv-installatie;
• onderhoud buitenterrein, inclusief straatwerk en hekwerksysteem;
• glasbewassing buitenzijde;
• bijdrage totale afvalverwerkingkosten;
• schoonmaakkosten algemene ruimten;
• gasverbruik ten behoeve van verwarming;
• de levering van gas, water en elektra en het bijbehorende vastrecht ter zake van de individuele ruimte, alsmede een pro rata aandeel in de algemene ruimte;
• videocamerabewaking;
• aanpassen brievenbussen, naams- en wegbewijzeringborden;
• 6% administratiekosten.

Nacalculatie van het voorschotbedrag geschiedt jaarlijks achteraf volgens de in de Algemene Bepalingen behorende tot de huurovereenkomst vermelde voorschriften.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Het hanteren van een afwijkende huurperiode is bespreekbaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van bijvoorbeeld 6 tot 12 maanden, welke opzegtermijn partijen in nader overleg zullen overeenkomen.

AANVAARDING
In overleg

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

ENERGIEPRESTATIE
De betreffende ruimte beschikt thans over een energielabel C.
Met het aanbrengen van LED-verlichting, zal de engerieprestatie van de ruimte verder verbeteren.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266