fbpx

Hilversum – Bussumerstraat 18

Bussumerstraat 18

HILVERSUM
Soort object:
Winkelruimte
Oppervlakte:
90 m2
In units vanaf:
90 m2
€ 795,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Te huur aangeboden winkel-/kantoor/-praktijkruimte, gelegen aan de Bussumerstraat 18 direct nabij de centrumring en het kernwinkelgebied van Hilversum.

Het object kent een vloeroppervlakte van ca. 90 m² v.v.o. inclusief dagverblijf en heeft 4 separate ruimtes (waarvan 1 zonder daglichttoetreding). Scheidingswanden zijn evt. te verwijderen om zo één grote open ruimte te creëren (zie laatste foto). Zeer geschikt voor o.a. detailhandel, dienstverlening, creatieve sector of voor maatschappelijke doeleinden, denk hierbij o.a. aan schoonheidssalon, yogastudio, fysiotherapie praktijk, psychologe, coaching praktijk.

In de directe omgeving bevinden zich goede (betaalde) parkeermogelijkheden.

OPLEVERINGSNIVEAU
Oplevering geschiedt in de huidige staat ‘as-is’, inclusief de navolgende voorzieningen:
- Systeemplafonds met verlichting;
- Huidige vloerafwerking: laminaat;
- Pantry en toiletvoorziening;
- Eigen nutsvoorzieningen.

BESTEMMING
Conform het vigerende bestemmingsplan (Centrum-Randgebied) van de Gemeente Hilversum is het object bestemd voor:
- detailhandel;
- dienstverlenende bedrijven;
- maatschappelijke activiteiten
- onderneming in de creatieve sector.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt op maandbasis € 795,-- per maand, exclusief BTW.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie/waarborgsom te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.


SERVICEKOSTEN
Geen servicekosten.
Huurder dient zelf zorg te dragen voor de levering van energie en water, alsmede de communicatieve diensten.

HUURPERIODE
Nader overeen te komen. Bij voorkeur lange termijn.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn welke partijen nader dienen overeen te komen.

AANVAARDING
In overleg.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2012) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266