fbpx

Hilversum – Catharina van Renneslaan 20

Catharina van Renneslaan 20

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
282 m2
In units vanaf:
282 m2
€ 135,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Het representatieve kantoorgebouw (gebouwd in 2010) dankt zijn duurzame karakter o.a. vanwege de verwarmingsmethodiek middels betonkernactivering (BKT). Het principe van de Betonkernactivering (BKT) berust op het gebruik van de opslagmassa van bouwdelen. De BKT ondersteunt de opslagcapaciteit van de massieve betonnen delen door buizen waardoor koel- resp. verwarmingswater stroomt. Lage bedrijfskosten; "zachte koeling" zonder tocht of trek; geen Sick-Building-Syndrom; laag, en energie technisch gunstig toevoertemperatuurniveau en optimale flexibiliteit.

Naast het duurzame karakter beschikt het pand een volledig ingerichte (gemeenschappelijke) kantinefaciliteit in het souterrain met terras en is er de beschikking over een snelle internet verbinding (glasvezel).Het gebouw is flexibel indeelbaar en iedere ruimte heeft een specifiek karakter.

Wisseloord Area is met de auto eenvoudig te bereiken vanaf de Rijksweg A27 (Utrecht-Almere) en de Rijksweg A1 (Amsterdam-Amersfoort) afslag Mediapark. Met het openbaar vervoer is Wisseloord vanaf het NS station Hilversum Centraal, per bus bereikbaar.

Vloeroppervlakte
De totale (beschikbare) verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt ca. 282 m² en kan als volgt worden onderverdeeld:
• Catharina van Renneslaan 20 kantoorruimte A2.2/A2.3: 282 m².

De hiervoor vermelde oppervlaktematen zijn op basis van v.v.o., derhalve inclusief een aandeel in de algemene-/vergader- en archiefruimte. Meetrapport conform NEN 2580 is aanwezig en op aanvraag beschikbaar.

Opleverings-, voorzieningenniveau
De oplevering geschiedt in de huidige goede staat, voorzien van o.a.:
- representatieve hoofdentree met automatische schuifdeuren;
- vloerafwerking middels PVC stroken (met houtstructuur);
- plafondeilanden (v.v. akoestische demping) met energiezuinige TL5 verlichtingsarmaturen;
- verwarming en koeling middels betonkernactivering door middel van warmte-/koude opwekking via LTV methode (en warmtepomp);
- draai-/kiepramen voorzien van zonwerend glas (HR++);
- luchtbehandelingsinstallatie;
- volledig ingerichte kantinefaciliteit met terras (gemeenschappelijk);
- alarminstallatie (gemeenschappelijk);
- glasvezel internetverbinding;
- toiletgroepen (2x);
- pantry's (1x);
- basis brandmeldinstallatie;
- liftinstallatie.

Parkeren
Er zijn in totaal 5 (vijf) gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar, gelegen direct voor het gebouw. De parkeerplaatsen zijn bij de huurprijs inbegrepen. In geval van deelverhuur zullen de aantal parkeerplaatsen naar rato worden toegewezen. Tevens zijn er ruime parkeervoorzieningen voor bezoekers, cliënten en leveranciers.

Aanvangshuurprijs
De huurprijs bedraagt EUR 135,- exclusief BTW per m² op jaarbasis.

Bestemming, gebruik
In het vigerende bestemmingsplan heeft het complex een audiovisuele bestemming. Volgens dit bestemmingplan mogen zich hier kantoor- en/of productiebedrijven vestigen t.b.v. /gelieerd aan onder meer radio en televisie en multimedia bedrijven.

Huurtermijn(en)
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar, waarbij afwijkende termijnen bespreekbaar zijn.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg

Servicekosten
In verband met het duurzame karakter van het gebouw is huurder (slechts) een voorschotbedrag op de servicekosten verschuldigd ten bedrage van EUR 24,75 exclusief BTW per m² op jaarbasis t.b.v. de navolgende leveringen en diensten:

- elektriciteitsverbruik, inclusief vastrecht, ten behoeve van de installaties en de verlichting van en in het gehuurde en de algemene ruimte;
- waterverbruik, inclusief vastrecht;
- service abonnement lift;
- service abonnement gebouw gebonden installaties;
- glasbewassing binnen- en buitenzijde;
- onderhoud buitenterrein en parkeerplaatsen;
- afvalverwerking;
- onderhoud alarminstallatie;
- onderhoud brandpreventiemiddelen;
- onderhoud dakgoten;
- dakvalbeveiliging;
- controle E-installatie;
- gevelreiniging;
- onderhoud noodverlichting;
- rioolheffing;
- schoonmaak algemene ruimte;
- vuilafvoercontainers;
- verontreinigingsheffing;
- telefoon lift;
- algemeen klein onderhoud;
- terreinbeveiliging;
- abonnement meldkamer;
- 5% administratiekosten.

Huurder is zelf verantwoordelijk voor de levering van de communicatieve diensten.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage
Van het complex is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.


INSPIRATION
Wisseloord Area is geen doorsnee kantorenpark. Wie kiest voor huisvesting in dit unieke gebied kiest voor creativiteit en inspiratie in een zakelijke omgeving. Overal op het terrein zijn creatieve bedrijven gevestigd die hun inspiratie halen uit de groene omgeving. De ondernemingen versterken elkaar, er vindt kruisbestuiving plaats en er wordt samengewerkt.

Naast de internationaal bekende Wisseloord Studio’s is er onder meer een restaurant op het terrein aanwezig waar eveneens ruimte is voor bijeenkomsten en/of events.

Gunning
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.


Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Toine Born
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266