fbpx

Hilversum – Franciscusweg 249-279

Franciscusweg 249-279

HILVERSUM
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
1.385 m2
In units vanaf:
1.385 m2
€ 165.000,00
per jaar excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Te huur aangeboden op het bedrijventerrein “Kerkelanden” in Hilversum-Zuid een bedrijfsunit fungerend als studio (EMG Studio 33) met kantoorruimte ter grootte van totaal ca. 1.385 m² b.v.o.

LIGGING/BEREIKBAARHEID
Het bedrijventerrein kent een goede bereikbaarheid en heeft een directe aansluiting op de N-201 richting Rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam) en Rijksweg A27 (Utrecht-Almere). Tevens ligt het object langs de Loosdrechtseweg vanuit -/ en richting Loosdrecht en heeft derhalve een hoge attentiewaarde.

OPPERVLAKTE
Het totaal verhuurbaar vloeroppervlak bedraagt ca. 1.386 m² b.v.o., waarvan ca. 750 m² b.v.o. studioruimte met een hoogte van ca. 10 meter en ca. 635 m² b.v.o. kantoor/opslag, alsmede vide.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gehuurde wordt in de huidige staat casco staat "as is where is" opgeleverd, daaronder vallen de navolgende voorzieningen:
- krachtstroom;
- verwarming;
- pantry;
- toiletruimte;
- diverse stroompunten en basisverlichting;
- huidige vloer-/wand-/plafondafwerking;
- elektrische bedienbare overheaddeur.

De middels (*) aangeduide zaken en voorzieningen worden ‘om niet’ en in de huidige technisch fysieke staat beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud en herstel van deze zaken komen voor rekening van huurder.

BESTEMMING
Conform het vigerend bestemmingsplan 'Vreelandseweg' betreft de huidige bestemming "Enkelbestemming Bedrijven -3". Op grond van deze bestemming kan deze ruimte in gebruik worden genomen ten behoeve van:
- bedrijven behorende tot categorie 2, 3.1 en 3.2 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen "Staat van Bedrijfsactiviteiten";
- een onderneming in de creatieve industrie;
- sportscholen en gymnastiekzalen;
- fitnesscentra;
- studio's (film, TV, radio, geluid);
- verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen;
- verhuur van en handel in onroerend goed.

De volgende bedrijfsactiviteiten zijn uitgesloten: geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen, detailhandel, horecabedrijven, zelfstandige kantoren.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 165.000,- per jaar, exclusief BTW en servicekosten.

SERVICEKOSTEN
Servicekosten nader door partijen te bepalen. Kosten energie en water via eigen of te wel tussenmeter.

Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de toeleveringscontracten ten behoeve van o.m. de communicatieve diensten, alsmede diverse onderhoudscontracten t.b.v. de technische installaties.

PARKEERGELEGENHEID
Er zijn 5 parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein, alsmede 2 voor de overheaddeur.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de BTW over dit bedrag.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPERIODE(N)
Huurperiode bij voorkeur voor een periode van 5 jaar, waarbij afwijkende termijnen bespreekbaar zijn.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
In overleg.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ feb 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen. Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDER BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van (eventueel) van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde uit te kunnen oefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De genoemde metrages zijn met zorg berekend. Aan een eventueel verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte kunnen geen der partijen enig recht ontlenen, behoudens in het geval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

GUNNING
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

DISCLAIMER
De informatie uit deze brochure is met zorg samengesteld. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266