fbpx

Hilversum – Koningsstraat 124

Koningsstraat 124

HILVERSUM
Soort object:
Horeca
Oppervlakte:
129 m2
In units vanaf:
129 m2
€ 395.000,00
kosten koper excl. BTW
verkocht

Omschrijving

Een nabij de Hilversumse binnenstad gelegen snackbar/cafetaria met bovenwoning, gebouwd in 1915. Deze locatie biedt volop toekomstperspectief.

Vloeroppervlak
Het gebouw kent een vloeroppervlak van totaal indicatief 178 m² verdeeld over de navolgende bouwlagen:
- de snackbar op de begane grond van ca. 129 m² b.v.o.
- de woonruimte op de eerste verdieping van ca. 49 m² GO

Opleverings-/ voorzieningenniveau
Het gebouw wordt aangeboden volgens het principe van “as is, where is” en daarmee inclusief onder meer de navolgende zaken en voorzieningen:
- systeemplafond met inbouwverlichting;
- gas c.v. installatie met radiatoren;
- begane grond voorzien van plavuizen;
- 1e verd. laminaat;
- toiletvoorziening (zowel beg. grond als 1e verd.);
- wasmachineaansluiting (1e verd.);
- badkamer met douche en wastafel (1e verd.);

Inventaris
Bij verkoop wordt onderstaande apparatuur tegen een nader overeen te komen overnamesom aangeboden:
- 2 x koelvitrine;
- frituurpan op gas;
- bakplaat op gas van Diamond;
- grillplaat op gas van Bartscher;
- oven van Bartscher;
- 2 x afzuigsysteem waarvan motor 2 jaar geleden is vervangen;
- koelcel;
- vriezer van Tefcold;
- ijsvriezer van Ola;
- verlichting in snackbar en keuken;
- camerasysteem;
- keukenblok v.v. 2 gootstenen;

Parkeren
Aan de openbare weg is ruim voldoende parkeergelegenheid (betaald).

Koopprijs
De koopprijs bedraagt EUR 395.000,- k.k.

Kosten Koper
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en notariële transportkosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

BTW clausule
Verkoper opteert niet voor een met BTW belaste levering van de onroerende zaak.

Koopovereenkomst
Op basis van het standaardmodel koopovereenkomst voor bedrijfsonroerend goed (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Bankgarantie
Ter meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper een zekerheidsstelling verstrekken voor het gelijke bedrag van 10% van de koopprijs.

Eigendomsoverdracht, levering
De datum van levering kan in overleg tussen partijen worden vastgesteld.

Notariskantoor, notaris
De juridische levering zal plaatsvinden ten overstaan van een door koper aan te wijzen notaris / notariskantoor.

Bestemmingsplan
Volgens informatie van de gemeente Hilversum valt het bedrijfsgebouw onder de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan 'Bosdrift', vastgesteld op 15 mei 2013.

Op grond van deze bestemming is het perceel primair bestemd voor:
- detailhandel;
- dienstverlening;
- horeca behorende tot ten hoogste categorie A en B van de in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Staat van Horeca-activiteiten';
- bedrijven behorende tot categorie 1 en 2 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Staat van Bedrijfsactiviteiten;
- wonen al dan niet in combinatie met aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit;
- ondernemingen in de creatieve industrie.

Meer informatie over de bestemming is te vinden op de website van de rijksoverheid: Ruimtelijkeplannen.nl.

Kadastrale informatie
Gemeente: Hilversum
Sectie: N
Nummer(s): 6205 & 1192
Groot: totaal 151 m²

Energieprestatie
Van het gebouw zijn de navolgende energielabels geregistreerd:
124: Energielabel A
124 1: Energielabel G

NEN 2580 meetrapport
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport opgesteld.

Onder-/overmaat
De vermelding van de oppervlakte van het vastgoed houdt slechts een aanduiding in. Indien de werkelijke situatie daaraan niet beantwoordt, levert dit voor geen van partijen enigerlei rechtsvordering op.

Ouderdomsclausule
Het winkel/woonhuis is meer dan 100 jaar oud. Verkoper staat derhalve nadrukkelijk niet in voor de de kwaliteit ervan, betreffende onder meer, maar daartoe niet beperkt: de fundering, de constructieve bouwdelen, vloeren, het dak, leidingen van elektriciteit, water en gas en riolering, alsmede de eventuele afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals houtworm, boktor, zwam, etc.) en de eventuele afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken voor het gebruik als huidige gebruik. Waarbij verkoper erop mag vertrouwen dat met het tot stand komen van de koopsom, koper de bouwkundige staat voldoen heeft ingeprijsd.”

Gunning voorbehouden
Door de verkoper wordt het recht van gunning voorbehouden.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266