fbpx

Hilversum – Korte Noorderweg 12

Korte Noorderweg 12

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
1.048 m2
In units vanaf:
1.048 m2
€ 118.175,00
per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Het als gemeentelijk monument aangewezen authentieke herenhuis (1895) diende vermoedelijk als directeurswoning bij de ter plaatste gevestigde drukkerij “De Blaeuwe Werelt”. Het gebouw is al geruime tijd in gebruik voor onderwijsdoeleinden.

VERHUURBAAR VLOEROPPERVLAK
Het gebouw kent een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal 1.048 m² verdeeld over:
- Kelderruimte ca. 179 m²
- Parterre ca. 510 m²
- Verdieping 1. ca. 299 m²
- Verdieping 2. ca. 60 m²

LOCATIE
Het gebouw is gelegen direct tegenover het Centraal Station van Hilversum, nabij de Hilversumse binnenstad.

PARKEREN (MAAIVELD)
Tot het kantoorgebouw behoort het gebruik van totaal 10 (tien) parkeerplaatsen op het naastgelegen parkeerterrein. Het uitbreiden van het benodigde aantal parkeerplaatsen is mogelijkheden.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gebouw wordt opgeleverd in de huidige staat volgens het principe van 'as is, where is' en daarmee inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
• verwarming middels radiatoren;
• toiletten;
• systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
• pantry;
• elektra aansluitingen;
• brandmeldinstallatie
• bioscoopzaal en (tv)studio;
• airco-units.

In overleg kunnen wijzigingen in het voorzieningenniveau worden gerealiseerd.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs op jaarbasis bedraagt voor de kantoorvloeren EUR 115,- per m², waarbij voor de kelderruimte met een huurprijs wordt gerekend van EUR 65,- per m². De huurprijs voor het parkeren bedraagt op jaarbasis EUR 750,- exclusief BTW per parkeerplaats.

De aanvangshuurprijs voor het geheel komt daarmee op EUR 118.175,- op jaarbasis.

HUURBETALING
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit te worden voldaan.

BTW-CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de (kale) huurprijs, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de BTW over dit bedrag.

LEVERINGEN EN DIENSTEN
Vanwege de navolgende door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten wordt een voorschotbedrag aan servicekosten berekend van EUR 5,00 per m² op jaarbasis exclusief BTW.

In de servicekosten zijn ondermeer begrepen:
• het blad vrijhouden van daken en goten;
• onderhoud buitenterrein, inclusief straatwerk;
• divers (regulier) klein onderhoud;
• 6% administratiekosten.

Nacalculatie van het voorschotbedrag geschiedt jaarlijks achteraf volgens de in de Algemene Bepalingen behorende tot de huurovereenkomst vermelde voorschriften.

Huurder is zelf verantwoordelijk voor onder meer de levering van nutsvoorzieningen en diverse communicatieve diensten.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
In overleg.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2003) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van vestigingstoestemming van de gemeente Hilversum, welke toestemming verkregen dient te worden op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, teneinde de bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van finale goedkeuring van onze opdrachtgever (de eigenaar / verhuurder).

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266