fbpx

Hilversum – Lage Naarderweg 71

Lage Naarderweg 71

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
375m²
In units vanaf:
375m²
€ 90,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Recentelijk gemoderniseerde kantoorruimte te huur aangeboden aan de Lage Naarderweg 71 te Hilversum ter grootte van ca. 375 m² v.v.o met een uitbreidingsmogelijkheid van ca. 67 m² (zie plattegrondtekening), teneinde een totaal vloeroppervlak te creëren van ca. 442 m² v.v.o.

Het gehuurde is gesitueerd op de 1e verdieping, doch beschikt over een zelfstandige entreepartij en eigen voorzieningen zoals keuken en (nieuwe) sanitair. Op centrale locatie gelegen, nabij het kernwinkelgebied van Hilversum en het NS station Hilversum MediaPark.

Gezien het feit dat op dit kleinschalige kantorencomplex in grote mate media gerelateerde ondernemingen zijn gesitueerd, wordt deze locatie zeer geschikt geacht voor gelieerde bedrijven. Voorts bieden wij op ditzelfde complex een kantoor-/opslagruimte te huur aan ter grootte van ca. 78 m² (Lage Naarderweg 73A) en een zeer fraaie “industriële look and feel” kantoor-/studioruimte (editing) ter grootte van ca. 182 m² (Lage Naarderweg 73D).

Het object is – naast de media bestemming - eveneens geschikt voor meerdere gebruikersdoeleinden.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gehuurde wordt opgeleverd in de huidige staat ‘as-is’, voorzien van o.a.:
• nieuwe systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
• nieuwe toiletten (gesitueerd op de begane grond);
• zelfstandige entreepartij;
• gas c.v. met (nieuwe) radiatoren.
• airconditioning (geen garantie op de werking hiervan);
• strakke wandafwerking (middels stucwerk);
• geëgaliseerde vloer;
• kabelgoten voorzien van elektravoorziening;
• gemeenschappelijk dakterras (met één andere huurder) ter grootte van ca. 60 m².

PARKEERGELEGENHEID
Er zijn 6 parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein.
De huurprijs bedraagt € 450,- per plaats per jaar exclusief BTW.

BESTEMMING
Conform het bestemmingsplan “Media Park” zijn de voor “Gemend-2” aangewezen gronden bestemd voor:
- Multimediabedrijven;
- Maatschappelijke doeleinden;
- Dienstverlening;
- Kantoren.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 90,- per m² per jaar exclusief BTW.

De huurprijs dient bij vooruitbetaling per maand te worden voldaan.

HUURTERMIJN
Nader overeen te komen, doch geldt een minimale aanvangstermijn van twee (2) jaar.

SERVICEKOSTEN
Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 35,- per m² op jaarbasis exclusief BTW, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
• levering gas, water en elektra;
• onderhoud haspels;
• vuilafvoer;
• algemeen onderhoud buitenterrein en tuin;
• onderhoud cv installatie;
• onderhoud elektrische installatie;
• glasverzekering;
• klein onderhoud;
• administratiekosten ad 6%.

Verhuurder heeft het recht om het voorschotbedrag aan te passen indien blijkt dat de hoogte van het bedrag ontoereikend is en/of de omvang van het pakket van leveringen en diensten uit te breiden als daartoe aanleiding bestaat.

Afrekening geschiedt jaarlijks middels nacalculatie, berekend van de gehuurde oppervlakte t.o.v. de totale oppervlakte.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSTELLING
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie verlangd ter grootte van drie maanden bruto huurbetalingsverplichting.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum