fbpx

Hilversum – Loosdrechtse Bos 11

Loosdrechtse Bos 11

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
193m²
In units vanaf:
193m²
€ 29.500,00
per jaar excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

LANDGOED ZONNESTRAAL
"De Koepel" is gelegen op het lommerrijke landgoed Zonnestraal in Hilversum-Zuid. Dit van origine voor de zorg bestemde landgoed, wordt gekenmerkt door het voormalige sanatorium Zonnestraal. Het sanatorium is in 1925 ontworpen door Jan Duiker, in samenwerking met Bernard Bijvoet en Jan Gerko Wiebenga en wordt tegenwoordig internationaal beschouwd als één van de topstukken van de architectuur van de 20e eeuw, in de bouwstroming van het ‘Nieuwe Bouwen’.

Het als monument aangewezen gebouw ‘De Koepel’ met een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal circa 193 m², bestaande uit de begane grond en eerste verdieping. Deelverhuur is mogelijk.

LOCATIE
Het landgoed is per auto goed te bereiken wegens o.m. de nabij gelegen ringweg van Hilversum (N 201) richting de Rijksweg A-27 (Almere – Utrecht) en de Rijksweg A-2 (Amsterdam –Utrecht).

Op het landgoed is tevens een bushalte gesitueerd (buslijn 104), waardoor het landgoed tevens per openbaar vervoer goed bereikbaar is.

PARKEREN (MAAIVELD)
Huurder is gerechtigd tot het gebruik van totaal 6 (zes) gereserveerde parkeerplaatsen behorende tot het gehuurde.


OPLEVERINGSNIVEAU
Het gehuurde wordt opgeleverd in de huidige staat (volgens het principe van ‘as is, where is’) en daarmee voorzien van onder meer:
- nieuw te plaatsen pantry (te voorzien van koelkast en vaatwasser);
- toiletten;
- cv-installatie met vloerverwarming;
- vloer-, wand en plafondafwerking;
- glasvezelaansluiting (t.b.v. internetverbinding);
- aanwezige inventaris: tafel met stoelen en opbouw verlichting.*

Nota bene
De aangeduide zaken* behoren niet tot het gehuurde. De kosten van onderhoud, vervanging en/of herstel komen dienovereenkomstig voor rekening van huurder.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt op jaarbasis EUR 29.500,- exclusief BTW, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen.

In geval van deelverhuur bedraagt de huurprijs € 145,- per m² per jaar exclusief BTW te vermeerderen met de huurprijs voor het parkeren van EUR 575,- exclusief BTW per parkeerplaats op jaarbasis

HUURBETALING
De betaalverplichting dient per kwartaal vooruit te worden voldaan.

ZEKERHEIDSSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de BTW over dit bedrag.

LEVERINGEN EN DIENSTEN
Er wordt een niet verrekenbaar bedrag aan servicekosten in rekening gebracht van EUR 39,50 per m² exclusief BTW op jaarbasis. In het servicekostenbedrag is begrepen:
- gasverbruik en vastrecht
- elektraverbruik en vastrecht
- waterverbruik en vastrecht
- onderhoud en keuringen aan de installaties, w.o. centrale verwarming, riolering, lift, hydrofoor, deurbediening, intercom, toegangscontrole, slagbomen, (nood)verlichting, zonwering, camera- en/of alarminstallatie (in algemene ruimten), brandmeldinstallatie, haspels etc.
- schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten;
- vernieuwen van lampen in de gemeenschappelijke ruimten;
- gemeentelijke heffingen (rioolrecht, vuilafvoer etc.)
- glasbewassing gemeenschappelijke ruimten en buitenzijde
- tuin- en terreinonderhoud
- assurantiepremie buitenbeglazing
- 6% administratie kosten over de hierboven beschreven leveringen en diensten.

Huurder is zelf verantwoordelijk voor de levering van de diverse communicatieve diensten. Voor internetdiensten kan gebruik worden gemaakt van een (alsnog te contracteren hoofdleverancier) op het landgoed.

HUURPERIODE
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van vestigingstoestemming van de gemeente Hilversum, welke toestemming verkregen dient te worden op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, teneinde de bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van finale goedkeuring van onze opdrachtgever (de eigenaar / verhuurder).

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar

Locatie

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google

Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 info@idbedrijfsmakelaars.nl Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum