fbpx

Hilversum – Mart Smeetslaan 1

Mart Smeetslaan 1

Hilversum
Soort object:
Kantoorruimte
Oppervlakte:
160 m2
In units vanaf:
15 m2
€ 130,00
per vierkante meters per jaar excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Te huur aangeboden kantoorkamers in het kantoorgebouw Heideheuvel 1 op fraaie bosrijke locatie gelegen aan de noordzijde van het Mediapark te Hilversum.

De totale vloeroppervlakte behelst 3.119 m² v.v.o. en is inmiddels voor een deel ‘multi-tenant’ in gebruik genomen door gemêleerde bedrijven met directe raakvlakken met de audiovisuele industrie. Er zijn echter nog diverse kantoorruimten en kantoorvleugels beschikbaar. Een van deze vleugels zal worden ingericht ten behoeve van de verhuur op flexibele basis van een of meerdere kantoorkamers aan bijvoorbeeld ZZP-ers.

PARKEREN
Parkeren geschied op parkeerterrein Heideheuvel. Aan de hand van een parkeernorm van 1:42 m² (v.v.o.) kunnen de parkeerplaatsen worden toebedeeld aan de diverse gebruikers.

De aanvangshuurprijs voor het parkeren op maaiveld bedraagt EUR 533,93 per parkeerplaats op jaarbasis.

OPPERVLAKTE EN HUURPRIJZEN
De aanvangshuurprijs bedraagt € 130,- per m² per jaar, excl. BTW & servicekosten.

Unit Ligging v.v.o. Aanvaarding
1.21 bgg linker vleugel 21 m² In overleg
1.24 bgg linker vleugel 21 m² In overleg
2.20 1e verd. linker vleugel 69 m² In overleg
2.22 1e verd. linker vleugel 15 m² In overleg
2.23 1e verd. linker vleugel 35 m² In overleg
2.24 1e verd. linker vleugel 30 m² In overleg
2.25 1e verd. linker vleugel 73 m² In overleg

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gebouw kent een zeer compleet voorzieningenniveau, waarbij gebruik is gemaakt van hoogwaardige materialen en installaties, onder meer bestaande uit:
- representatieve hoofdentree;
- systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
- pantry;
- toiletgroep;
- kabelgoten v.v. een basis E-installatie;
- brandmeldinstallatie;
- glasvezel dataverbindingslijnen.

ADMINISTRATIEKOSTEN
Bij het aangaan van de huurverbintenis is huurder een eenmalige administratiekostenvergoeding verschuldigd ten bedrage van EUR 500,00 exclusief BTW.

SERVICEKOSTEN
Vanwege de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten wordt aan de huurders van het complex (bij een meer reguliere kantoorfunctie) een voorschotbedrag aan servicekosten berekend van indicatief EUR 65,26 per m² v.v.o. op jaarbasis exclusief BTW, bestaande uit een voorschot servicekosten (€ 25,26 per m² per jaar) en een voorschot energiekosten (€40,- per m² per jaar). In de servicekosten zijn ondermeer begrepen:
- onderhoud gas cv-installatie en liftinstallatie;
- onderhoud buitenterrein, inclusief herstel bestrating;
- glasbewassing buitenzijde;
- beveiliging;
- bijdrage totale afvalverwerkingkosten;
- schoonmaakkosten algemene ruimten;
- de levering van gas, water en elektra en het bijbehorende vastrecht ter zake van de individuele ruimte, alsmede een pro rata aandeel in de algemene ruimte;
- belasting OZB en overige;
- schoonmaakonderhoud en verbruik sanitaire middelen (algemene ruimten);
- parkkosten;
- inclusief 5% administratiekosten.

Schoonmaak van de gehuurde kantoorunit kan desgewenst via de verhuurder worden afgenomen.

BTW
Hoewel het leeuwendeel van de huurders gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid om te opteren voor een met BTW belaste huurprijs, is het gebouw uit de fiscale herzieningstermijn (van 10 jaar), waardoor ook niet BTW-plichtige bedrijven tegen financieel gunstige voorwaarden kunnen huren.

BESTEMMING
De voor ‘Bedrijf-Multimedia’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: Multimediabedrijven – een bedrijf dat producten maakt of bedrijfsmatig diensten verleent op het gebied van beeld, geluid en tekst met gebruikmaking van radio, televisie, computer, mobiel, print en evenementen én genoemd is in de Lijst van bedrijven/ bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 van deze regels; een bedrijf dat producten maakt of bedrijfsmatig diensten verleent op het gebied van data met gebruikmaking van radio, televisie, computer, mobiel, print en evenementen en is genoemd in de Lijst van bedrijven/ bedrijfsactiviteiten is eveneens een multimediabedrijf indien minimaal 50% van de omzet verkregen wordt uit het maken van producten of het verlenen van diensten ten behoeve van de hiervoor beschreven multimediabedrijven (die producten maken of bedrijfsmatig diensten verlenen op het gebied van beeld, geluid en tekst) of indien minimaal 50% van hun afnemers behoren tot de hiervoor beschreven multimediabedrijven.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2006=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

HUURPERIODE
Om optimale flexibiliteit te kunnen bieden worden de kantoorkamers te huur aangeboden voor “onbepaalde” termijn met een minimum van 1 (één) jaar.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 (één) maand.

AANVAARDING
In overleg.

INTERNET
De NOS biedt internettoegang aan op de Heideheuvel, via een onbeveiligd draadloos netwerk (WiFi). Voor het gebruik van het internet worden geen kosten in rekening gebracht voor de huurder. Huurder staat tevens vrij om zelf een contract af te sluiten voor de levering van internet. Meer uitgebreide informatie omtrent gebruik van internet beschikbaar via ons kantoor.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2003) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van de te verkrijgen finale goedkeuring van onze opdrachtgever, waarbij onder meer de gunning afhankelijk is van de te verkrijgen instemming van het Commissariaat van de Media. Er zal dienaangaande een toetsing plaatsvinden ter zake de geldende planregels. Deze procedure duurt naar verluidt ca. 8 weken.

Contactpersoon

Isabelle Smink


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266