fbpx

Hilversum – Nieuwe Havenweg 23

Nieuwe Havenweg 23

Hilversum
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
1.180 m2
In units vanaf:
465 m2
€ 90.500,00
per jaar excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Gelegen op het Hilversumse bedrijvenpark het "Havenkwartier", een ingrijpend gemoderniseerde bedrijfsruimte van totaal circa 680 m² (b.v.o.) met parkeren en buitenruimte.

Bedrijvenpark ‘Havenkwartier’
Het bedrijvenpark ‘Havenkwartier’ betreft een gemêleerd bedrijventerrein van totaal ca. 30 hectare. Het terrein is gelegen nabij de provinciale weg N201, met aansluitingen op de Hilversumse buitenring en o.m. de Rijksweg A-2 (Amsterdam- Utrecht) en de Rijksweg A-27 (Almere-Utrecht). Naast o.a. de diverse PDV-bedrijven zijn op het terrein uiteenlopende handels- en productiebedrijven gehuisvest.

Opleveringsniveau
De bedrijfsruimte, ingericht voor de functie van garagebedrijf, wordt opgeleverd volgens het principe van 'as is, where is', daarmee voorzien van onder meer de navolgende zaken en installaties:
- een vrije hoogte van circa 6 meter;
- 5 (vijf) elektrisch bedienbare overheaddeuren (4 stuks van ca. 5 x 4,25);
- heaters;
- kantineruimte met pantry;
- showroom met receptieruimte en kantoor;
- toiletgroep;
- G/W/E installatie (v.v. krachtstroom);
- vloerbelasting van indicatief < 2.000 kg/m²;
- basis verlichtingsinstallatie (LED verlichting).

Vloeroppervlakte
De bedrijfsruimte kent een vloeroppervlak van totaal circa 680 m² (b.v.o), bestaande uit:
- een bedrijfsruimte/werkplaats van circa 465 m²;
- een showroom/receptieruimte van circa 105 m²;
- een kantoorverdieping, kantine van circa 110 m².

NEN 2580 meetcertificaat
Van het bedrijfsgebouw is een NEN 2580 meetcertificaat beschikbaar. Het hierboven genoemde metrage van het betreffende bouwdeel is met zorg berekend.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt op jaarbasis EUR 90.500,- exclusief BTW.

BTW belaste huurprijs
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Parkeren
Het zij-/achtergelegen terrein van totaal z'n 500 m² biedt een parkeercapaciteit van circa 20 parkeerplaatsen.
Indien gewenst kan het gebruik van de buitenruimte, (na overleg met het bedrijf Würth) mogelijk worden uitgebreid.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de BTW over dit bedrag.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst kan worden afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar, te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Servicekosten
Door of wegens de navolgende door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten, is huurder op basis van nacalculatie aan verhuurder verschuldigd de gemaakte kosten wegens:
a.) periodiek onderhoud, herstel en/of keuringen van de navolgende gebouw gebonden installaties en voorzieningen, meer in het bijzonder genoemd, maar daartoe niet beperkt, betreffende:
- de overheaddeur (inclusief bewassing),
- brandblussers en de
- E-installatie.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ feb 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen. Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

Planvoorschriften, bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Vreelandseweg’ kent aan de (bedrijfsmatig) onroerende zaak de bestemming “Bedrijventerrein - 1” toe, met daarbij de (functie)aanduiding: bedrijf tot en met categorie 4.1.
Op grond van de geldende planregels kan de bedrijfsruimte derhalve worden aangewend ten behoeve van de functies: 'bedrijven behorende tot categorie 2, 3.1, 3.2 en 4.1 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen "Staat van Bedrijfsactiviteiten", ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1'.

Energielabel
Energielabel: A

Onder-/overmaat
De vermelding van oppervlakten houdt slechts een aanduiding in. Indien de werkelijke situatie daaraan niet beantwoordt, levert dit voor geen van partijen enigerlei rechtsvordering op.

Vergunningen van overheidswege
Als huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van de (eventueel) van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie uit deze brochure is met zorg samengesteld. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266