fbpx

Hilversum – Nieuwe Havenweg 49A

Nieuwe Havenweg 49A

Hilversum
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
720 m2
In units vanaf:
720 m2
€ 62.500,00
per jaar excl. BTW
beschikbaar

Omschrijving

Te huur bedrijfsruimte met kantoor-/showroom ter grootte van in totaal 720 m² aan de Nieuwe Havenweg 49a te Hilversum.

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
De bedrijfsruimte is gelegen op het bedrijventerrein het "Havenkwartier", waar een grote diversiteit aan ondernemingen zijn gehuisvest. Het Havenkwartier is een belangrijk zakelijk en industrieel gebied in Hilversum en met circa 35 hectare het grootste gemengde bedrijventerrein in Hilversum. Gelegen nabij de doorgaande, provinciale weg N201, waardoor de Rijksweg A2 (Amsterdam- Utrecht) en de Rijksweg A27 (Almere-Utrecht) goed bereikbaar zijn. Tevens is een busverbinding op loopafstand gelegen.

VLOEROPPERVLAK
De totale oppervlakte van ca. 720 m² is verdeeld over:
- bedrijfsruimte van ca. 590 m² met inbegrip van klein kantoor;
- opslagruimte van ca. 130 m² op de verdieping (beperkte hoogte en t.b.v. lichte opslag).

De vrije hoogte van de bedrijfsruimte bedraagt ca. 410 cm. De voorgevel is voorzien van een hardhouten pui met dubbele beglazing, voorzien van openslaande deuren en een elektrische overheaddeur (breed 4,4m x hoog 3,3m).

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gehuurde wordt in de huidige 'casco' staat opgeleverd, inclusief de navolgende aanwezige voorzieningen:
- pantry*;
- toiletvoorziening;
- elektrisch bedienbare overheaddeur (4,4m x 3,3m);
- internetaansluiting via ADSL (glasvezel op bedrijventerrein is in aanleg);
- gasheater* en gas c.v. met radiatoren*.

De middels (*) aangeduide zaken en voorzieningen worden ‘om niet’ en in de huidige technisch fysieke staat beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud en herstel van deze zaken komen voor rekening van huurder.

BESTEMMING
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Vreelandseweg’ kent aan de (bedrijfsmatig) onroerende zaak de bestemming “Bedrijventerrein - 1” toe, met daarbij de (functie)aanduiding: bedrijf tot en met categorie 4.1.

Op grond van de geldende planregels kan de bedrijfsruimte derhalve worden aangewend ten behoeve van de functies: 'bedrijven behorende tot categorie 2, 3.1, 3.2 en 4.1 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen "Staat van Bedrijfsactiviteiten", ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1'.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 62.500,-- per jaar, exclusief BTW.

BTW CLAUSULE
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

PARKEREN
Voldoende parkeergelegenheid direct voor het gehuurde op eigen terrein en langs de openbare weg.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing. Huurder draagt zelf zorg voor de levering van energie en water, alsmede ten behoeve van communicatieve diensten.

HUURPERIODE(N)
Huurtermijn 5 jaar met 5 optiejaren, waarbij afwijkende termijnen bespreekbaar zijn.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
Per direct beschikbaar.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ februari 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

ONDER-/OVERMAAT
De vermelding van oppervlakten houdt slechts een aanduiding in. Indien de werkelijke situatie daaraan niet beantwoordt, levert dit voor geen van partijen enigerlei rechtsvordering op.

GUNNING
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

Contactpersoon

Toine Born
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266