fbpx

Hilversum – Oosterengweg 34

Oosterengweg 34

Hilversum
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
1.075 m2
In units vanaf:
1.075 m2
€ 50.000,00
per jaar excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

= ondanks de afsluiting van de Oosterengweg - ivm aanleg spoorwegonderdoorgang voor auto- en fietsverkeer - is deze bedrijfsruimte goed bereikbaar middels aangelegde noodweg, te bereiken via Liebergerweg / Venetapark =

Gelegen aan de ringweg van Hilversum, een multifunctionele bedrijfsruimte met kantoorruimte en voldoende parkeergelegenheid op het gemeenschappelijk afsluitbaar buitenterrein.

De totale oppervlakte omvat ca. 1.075 m² v.v.o. welke als volgt verdeeld is:
Begane grond: circa 573 m² bedrijfsruimte + circa 100 m² kantoorruimte.
Tussenverdieping: circa 149 m² bedrijfsruimte.
1e verdieping: circa 182 m² voor diverse doeleinden te gebruiken, nu ingericht als cursus-/vergaderruimte met keuken en een aparte kantoorruimte.

Het object beschikt over een elektrisch bedienbare overheaddeur met loopdeur.

LOCATIE
Het bedrijfsgebouw is gesitueerd aan de stadsring van Hilversum op een kleinschalig industrieterrein, nabij de Rijksweg A-27 (Utrecht-Almere) en de Rijksweg A-1 (Amsterdam-Amersfoort). Het Centraal Station van Hilversum bevindt zich op ca. 15 minuten loopafstand.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs voor het gehuurde bedraagt EUR 55,- per m² per jaar, excl. BTW en servicekosten.

OPLEVERINGSNIVEAU
De ruimte wordt opgeleverd in de huidige staat en inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- deels systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
- 2x pantry;
- toiletgroepen;
- kabelgoten (v.v. databekabeling);
- vloerafwerking middels bestaande vloerbedekking;
- lichtkoepel;
- scheidingswanden;
- cv-installatie met radiatoren;
- luchtbehandelingssysteem;
- archiefruimte;
- krachtstroom;
- liftinstallatie.

Aan de voorzijde van het gebouw zijn parkeervoorzieningen aanwezig.

BESTEMMINGSPLAN
Conform het vigerende bestemmingsplan “Over 't Spoor” is het pand bestemd voor: bedrijven, behorende tot ten hoogste categorie 3 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen ´Staat van Bedrijfsactiviteiten (BT)´en bedrijven zoals opgenomen in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Toegelaten Bedrijven'.
Meer informatie hieromtrent is via ons kantoor verkrijgbaar.

PARKEREN
Gemeenschappelijk afsluitbaar buitenterrein aanwezig met 9 parkeerplaatsen.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de BTW over dit bedrag.

Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van toeleveringscontracten betreffende ondermeer het gas-, water- en elektraverbruik.

HUURPERIODE
Drie (3) jaar met optie tot verlenging.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
In overleg, per direct mogelijk.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ feb 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

ALGEMENE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.
De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van finale goedkeuring en/of gunning van onze opdrachtgever (de eigenaar / verhuurder).

Contactpersoon

Toine Born
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266