fbpx

Hilversum – Oosterengweg 44BIJ

Oosterengweg 44BIJ

Hilversum
Soort object:
Bedrijfsruimte
Oppervlakte:
254 m2
In units vanaf:
254 m2
€ 1.195,00
per maand excl. BTW
verhuurd

Omschrijving

Gelegen aan de ringweg van Hilversum, een kleinschalige opslagruimte met parkeergelegenheid op het voorgelegen terrein.
Het totale oppervlakte van de ruimte bedraagt circa 254m² v.v.o.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs voor het gehuurde bedraagt EUR 1.195,- op maandbasis, exclusief BTW en servicekosten.

OPLEVERINGSNIVEAU
De ruimte wordt opgeleverd in de huidige staat en inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
- een elektrisch bedienbare overheaddeur;
- E-installatie met verlichtingsarmaturen.
De aanwezige cv-installatie is ontkoppeld.

BESTEMMINGSPLAN
Conform het vigerende bestemmingsplan “Over 't Spoor” is het pand bestemd voor: bedrijven behorende tot categorie 1, 2 en 3.1 van de in de bijlage bij planregels opgenomen 'Staat van Bedrijfsactiviteiten'. Meer informatie via de website van Ruimtelijkeplannen.nl

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden bruto huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de BTW over dit bedrag.

SERVICEKOSTEN
Huurder is een voorschotbedrag verschuldigd op jaarbasis van Euro zeven en vijftig cent (EUR 7,50) exclusief BTW per m², wegens onderstaand gespecificeerde, door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten. Het voorschotbedrag is gebaseerd op de functie van opslag. Verhuurder behoudt zich het recht voor om het voorschotbedrag te wijzigen indien sprake is van afwijkend gebruik.

In de servicekosten zijn begrepen:
- de levering van water en elektra, inclusief bijbehorende vastrecht betreffende de individuele ruimte, alsmede een pro rata aandeel in deze kosten betreffende de algemene (buiten) ruimten;
- onderhoud buitenterrein en parkeerterrein, inclusief herstel bestrating;
- onderhoud ten behoeve van de diverse gebouwgebonden installaties;
- 6% administratie kosten.

HUURPERIODE
Flexibele huurtermijnen zijn bespreekbaar, daarbij uitgaande van een aanvangstermijn van minimaal 12 maanden.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 6 (zes) maanden.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ feb 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurdersaanpassingen.

ALGEMENE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

METRAGE
De genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Deze informatie is verstrekt onder het voorbehoud van finale goedkeuring en/of gunning van onze opdrachtgever.

Contactpersoon

Allard Welling
Bedrijfsmakelaar


Welkom bij ID Café

Hoe drinkt u uw kopje koffie?

Vanuit ons goed bereikbare kantoor aan de Soestdijkerstraatweg 27 te Hilversum, staan wij voor u klaar. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom voor een echt Italiaans kopje koffie.

Soestdijkerstraatweg 27,
1213 VR Hilversum
Telefoon: 035 - 720 00 00
Email: info@idbedrijfsmakelaars.nl

Za Op afspraak

Ma - Vr: 08.30 - 17.30
Za: Op afspraak
Volg ons:
035 720 00 00 | info@idbedrijfsmakelaars.nl | Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum | KvK 52234266